Info acordare zile libere parinti

In scopul supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada desfasurarii cursurilor anului scolar 2020-2021, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuata de directia de sanatate publica, si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti.

Masura se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara;

– celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere.

Masura nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

– se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

– este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;

– se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;

– are raportul de munca suspendat pentru somaj tehnic;

– nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Pentru acordarea zilelor libere, parintele va depune la angajator  o cerere insotita de declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani. Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere, ca nu are contractul de munca suspendat si nu se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus, pentru care masura nu se aplica.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste de catre angajator si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut. Indemnizatia suporta toate contributiile sociale si impozit pe venit.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei se va face pe baza cererii angajatorului si a documentelor justificative, in termen de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii.

Constituie contraventie si angajatorul se sanctioneaza cu amenda intre 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.