Hartuirea morala la locul de munca

Legea 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati instituie o noua obligatie pentru angajatori si anume aceea de a lua orice masuri necesare in scopul prevenirii si combaterii actelor de hartuire morala la locul de munca, inclusiv prin prevederea in regulamentul intern al unitatii de sanctiuni disciplinare pentru angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca.

Hartuirea morala la locul de munca se defineste ca fiind orice comportament exercitat cu privire la un angajat de catre un alt angajat care este superiorul sau ierarhic, de catre un subaltern si/sau de catre un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, in legatura cu raporturile de munca, care sa aiba drept scop sau efect o deteriorare a conditiilor de munca prin lezarea drepturilor sau demnitatii angajatului, prin afectarea sanatatii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat in oricare dintre urmatoarele forme:

  1. a) conduita ostila sau nedorita;
  2. b) comentarii verbale;
  3. c) actiuni sau gesturi.

Constituie hartuire morala la locul de munca orice comportament care, prin caracterul sau sistematic, poate aduce atingere demnitatii, integritatii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajati, punand in pericol munca lor sau degradand climatul de lucru. In intelesul legii, stresul si epuizarea fizica intra sub incidenta hartuirii morale la locul de munca.

Este interzisa sanctionarea, concedierea sau discriminarea, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesionala, promovare sau prelungirea raporturilor de munca, unui salariat din cauza ca a fost supus sau ca a refuzat sa fie supus hartuirii morale la locul de munca.

Este interzisa stabilirea de catre angajator, in orice forma, de reguli sau masuri interne care sa oblige, sa determine sau sa indemne angajatii la savarsirea de acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca. In caz contrar, angajatorul poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 50.000 lei si 200.000 lei.

Angajatii care savarsesc acte sau fapte de hartuire morala la locul de munca raspund disciplinar, in conditiile legii si ale regulamentului intern al angajatorului. Raspunderea disciplinara nu inlatura raspunderea contraventionala sau penala a angajatului pentru faptele respective.

In spiritul si litera acestei noi legi, recomandam revizuirea regulamentului intern si actualizarea acestuia in sensul includerii mentiunilor referitoare la angajarea raspunderii disciplinare in cazul salariatilor ce se fac vinovati de practicarea unui comportament ce poate fi calificat drept hartuire morala. Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.