Schema de ajutor de stat- Sprijin pentru IMM-uri

Schema de ajutor de stat- Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost aprobată prin Ordinul nr.1.060/2.857/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020.

Finanțare nerambursabilă în cadrul Programului operațional Competitivitate (POC 2014-2020)

Axa prioritară (AP) 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia de COVID-19

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, obiectiv specific

OS 3.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19

Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

Forma ajutorului de stat:

  1. a) microgranturi în sumă fixă pentru capital de lucru, pentru reluarea activității curente sub formă de sumă forfetară;
  2. b) granturi pentru capital de lucru, pentru reluarea activității curente, sub formă de sumă forfetară;
  3. c) granturi pentru investiții în activități productive;

în sensul prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 460/2020 (art. 67 alin. (1) lit. (a)  și (c))

Durata schemei:

Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv 11 septembrie, până la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

Pentru a beneficia de fondurile acordate în cadrul schemei de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească atât condițiile generale de eligibilitate cât și condițiile specifice fiecărei forme de ajutor de stat, astfel cum sunt prevăzute de ordin. De asemenea, ordinul prevede bugetul aferent fiecărei scheme și valorile maxime ce pot fi acordate fiecărui beneficiar, precum și categoriile de bunuri și servicii care pot fi achiziționate în cadrul fiecărei scheme de ajutor de stat.

Conform declarațiilor ministrului Fondurilor Europene, după semnarea contractului de finanțare cu MFE, MEEMA va lansa împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale platforma în care IMM-urile se vor înscrie în vederea depunerii proiectelor. Modul în care antreprenorii români vor avea acces la finanțarea europeană va fi comunicat în următorul interval de timp tot de către MEEMA, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat.