Ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru clientii in insolventa

Potrivit legislatiei in vigoare, societatea  care detine o creanta de la un client in insolventa trebuie sa efectueze ajustarea bazei de impozitare a TVA aferenta creantei respective, care poate fi valoarea unei facturi sau a unui cumul de facturi emise, dar neincasate.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA se efectueaza conform prevederilor art. 287 lit. d) din Codul fiscal.    

“Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii: ….d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare ….. a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, ……. ”

Ajustarea prevazuta la art. 287 lit. d) din Codul fiscal se efectueaza in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotararea judecatoreasca de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei, sub sanctiunea decaderii.

Ajustarea este permisa chiar daca s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare, conform Codului de procedura fiscala.

In cazul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza anularea taxei neexigibile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii realizate. ”

 Pentru ajustarea bazei de impozitare a TVA se emite o factura de corectie (stornare) a facturii emise initial. Fiind o factura de stornare, factura se emite cu semnul minus, aplicand aceiasi cota de TVA in vigoare la data emiterii facturii initiale.

Daca valoarea creantei totale este formata din mai multe facturi, se emite o factura de stornare pentru fiecare factura emisa initial, fara a se emite o factura globala pentru valoarea totala a creantei. Este recomandabil ca, in  fiecare factura emisa cu semnul minus, sa  se inscrie informatii referitoare la: cota TVA;  nr. si data facturii initiale. Prin urmare, documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor contabile este factura, emisa in baza sentintei judecatoresti  de stabilire a planului de reorganizare.

Astfel, ajustarea se efectueaza in perioada in care a fost emisa sentinta respectiva, taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. “

Astfel, ajustarea negativa a bazei de impozitare se efectueaza prin emiterea de facturi, cu semnul minus, respectand acelasi regim de impozitare si aplicand cota TVA in vigoare la data emiterii facturii initiale, de exemplu,  24 sau 20 %.

Valoarea facturilor astfel emise, cu semnul minus, se evidentiaza in jurnalul pentru vanzari intocmit pentru luna in care factura de ajustare este emisa (de exemplu februarie 2019) si se raporteaza, atat prin decontul de TVA cod 300 aferent lunii februarie 2019, la randul 16,  denumit “Regularizari taxa colectata”, cat si prin declaratia informativa cod 394, in cartusul C alocat persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, cu cod valid de TVA.

Un exemplar al facturii de ajustare se transmite si clientului aflat in reorganizare, chiar daca acel client nu este obligat sa ajusteze suma TVA dedusa, aspect reglementat prin normele la Codul fiscal.