Mini One Stop Shop (MOSS) – reglementări fiscale și contabile

Începând cu 01.01.2015 s-a schimbat regimul TVA pentru servicii electronice livrate de către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA cf. art. 153 din Codul Fiscal către persoane fizice/neimpozabile din Uniunea Europeană.
Dacă până acum facturile erau emise cu TVA românesc cu cota de 24%, începând cu 01.01.2015 facturile trebuie emise cu cota de TVA a beneficiarului, respectiv din statul membru de consum.

Pentru declararea acestor operațiuni există doua opțiuni:

Înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare țară în parte și depunerea declarațiilor fiscale acolo.
Înregistrarea la Agenția Națională de Administrare Fiscala în M1SS (Mini One Stop Shop) și depunerea declarațiilor de TVA, trimestrial, prin intermediul acestui site. Plata TVA se va face într-un cont special de unde va fi virată în țările respective.

Având în vedere că prima opțiune este dificil de realizat rămâne cea de a doua, a înregistrării în sistemul Mini One Stop Shop (M1SS).
Sistemul reprezintă o măsură de simplificare luată în urma modificării normelor TVA privind locul prestării, constând în faptul că prestarea are loc în statul membru al clientului și nu în cel al furnizorului, permițând evitarea înregistrării în fiecare stat membru de consum.
Pentru înregistrarea în sistemul M1SS este necesar un certificat pentru semnătură digitală, același cu cel utilizat pentru depunerea electronica a celorlalte declarații fiscale. Înregistrarea se face pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro.

Facturile se vor emite cu cota de TVA din țara beneficiarului, persoană fizică/neimpozabilă, înregistrarea contabilă fiind:

4111 Clienți = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
4427 TVA colectată

TVA colectată va fi compensata prin contul 447, deoarece taxa este datorată în statele membre de consum, si nu în România:

4427 TVA colectată = 447 Fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate

Prin plată, contul 447 va fi soldat:

447 Fonduri speciale, taxe și vărsăminte asimilate = 5124 Conturi la bănci în valută

Trimestrial, până pe data de 20 ale lunii următoare trimestrului, se va completa declarația 399 “Declarație specială de TVA, conform Codului Fiscal, art.152.4 alin.(7) si 152.5 alin.(6)”, descărcată de la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/399.html.
Declarația 399 se depune chiar dacă în trimestrul respectiv nu au fost efectuate operațiuni și nu sunt sume de declarat.

Declarația 399 se completează în EURO, cumulat pentru fiecare stat de consum în parte, specificându-se statul membru de consum, cota de TVA, baza impozabilă și suma TVA. După validarea fără erori se face depunerea electronică pe site-ul ANAF. În recipisa primită în urma depunerii se menționează un număr unic de referință (de tipul RO/RO Cod Fiscal Qn.2015) care trebuie specificat pe ordinul de plată.

Plata se va face în EURO, până pe data de 20 ale lunii următoare trimestrului, în contul bancar menționat de asemenea în recipisă.

In ceea ce privește evidenta acestor operațiuni, persoana impozabilă nestabilită în statul membru de consum trebuie să întocmească o situație suficient de detaliată a serviciilor pentru care se aplică acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum să determine dacă decontul de TVA menționat anterior este corect. Aceste evidențe se pun la dispoziție electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum și a statelor membre de consum. Persoana impozabilă nestabilită va păstra aceste evidențe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.