Prețuri de transfer

Asiguram consultanta si pregatirea dosarului de preturi de transfer.

Dosarul prețurilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate trebuie să justifice cuantumul prețurilor tranzacțiilor respective și să demonstreze respectarea ”prețului pieței”. Pe baza informațiilor furnizate prin dosar, inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta prețurile de transfer practicate de contribuabil.

Dosarul preturilor de transfer este obligatoriu sa se intocmeasca si sa se depuna anual la autoritati de catre unii mari contribuabili. Contribuabilii mici si mijlocii intocmesc acest dosar al preturilor de transfer doar la cererea echipelor de inspectie fiscala, cand tranzactiile cu entitati afiliate depasesc anumite plafoane.

Analiza preturilor de transfer presupune prin natura activitatii examinarea unor tranzactii transfrontaliere astfel incat abordarea tranzactiilor de catre o retea de profesionisti reunind cunostinte si experienta locala in fiecare din statele participante la tranzactiile transfrontaliere este solutia optima. Participarea unei retele de profesionisti implica atat crearea unui cadru cooperativ de analiza, cat si considerarea implicatiilor si reglementarilor locale din fiecare din statele participante la tranzactie.

FII PRIMUL CARE ÎȘI CUNOAȘTE RISCURILE ÎN INTERVALUL VALORII DE PIAŢĂ

transfer_priceDacă vorbim despre impozitul pe profit, TVA sau despre variatele forme de impozit pe venit ale persoanelor afiliate (fie ele juridice sau fizice, naţionale sau internaţionale), atunci vorbim cu siguranţă de preţurile de transfer şi de Serviciul preţuri de transfer al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (“ANAF”).

O învăţătură antică spune că “omul plănuieşte și Dumnezeu zâmbeşte”. Dacă ar fi să adaptăm acest aforism la realităţile practicilor fiscale de zi cu zi, în special de transfer pricing, putem spune că “managerul plănuieşte și ANAF zâmbeşte”.

Nu întâmplător plasăm aici această parafrază, ci pentru că tot mai des observăm dispute aferente preţurilor de transfer între managementul ambițios al companiilor afiliate și inspectorii fiscali reticenți ca urmare a abordărilor diferite dintre aceștia dar si a lipsei documentelor justificative pentru tranzacțiile derulate cu persoanele afiliate.

Câteva exemple sunt:

 • contracte de servicii intra-grup interpretate de inspectorii fiscali ca exporturi de profituri sau tranzacții artificiale;
 • deductibilitatea cheltuielilor refuzată de inspectorii fiscali;
 • nerespectarea structurii elementelor de cost conform OMFP3055/2009 la calculul costului și la facturarea către grup și persoanele afíliate;
 • planuri severe ale controller-ilor de creștere a marjelor de vânzare, dar la polul opus – stricta evaluare a marjelor de profit de către inspectorii fiscali;
 • subcontractările de servicii între SPV-uri, considerate de ANAF ca fiind o clară diminuare de profituri, dar fără a acorda atenția cuvenită practicilor specifice din domeniul construcțiilor precum și repartizarea funcțiilor, riscurilor și activelor transferate între afiliați, etc.

Lista de exemple este lungă, iar procesele la Curtea de Apel contencios administrativ prețuri de transfer devin din ce în ce mai voluminoase şi numeroase.

Ţinând cont de toate acestea, vă asigurăm că puteţi mereu să cuantificaţi şi – mai important – să vă reduceţi riscurile fiscale semnificative prin serviciile noastre de optimizare fiscală. 

Şi pentru că în preţurile de transfer doar acest aspect contează: SĂ AVEŢI O ZI PROFITABILĂ!

Iată pe scurt oferta noastră:

PERIOADA AUDITURILOR A REINCEPUT.

Revizuiţi continuu tranzacţiile cu persoanele afiliate cu scopul de a reduce riscul de audit!

 

Oricum am privi lucrurile, din perspectiva contabilității (OMFP 3055/2009, IAS sau IFRS), ori a auditului (normele ISA) ori a fiscalității (codul fiscal) ajungem la un singur subiect: documentarea relațiilor cu părțile afiliate, prețurile de transfer în strictă conformitatea cu:

 1. Ordinul Președintelui ANAF 222/2008;
 2. Codul fiscal și implicit, Ghidul OECD privind prețurile de transfer pentru companii multinaționale și administrații fiscale (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010);
 3. Codul de conduită privind documentaţia preţurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006;
 4. Modelul de Convenție OECD în legatură cu impozitele pe venit și capital (Model Tax Convention on Income and CapitalInternational & EU tax law , tax treaties).

 

Conform normelor ISA: nu auditorul documentează relațiile de afiliere. Însă auditorul își cuantifică riscurile în funcție de relațiile cu părțile afiliate. Lipsa informațiilor despre termenii și condițiile dintre persoanele afiliate îl pune deseori în dificultate pe auditor, de a va emite opinia de audit așteptată.

 

OMFP 3055/2009 reglementează în cadrul Secțiunii 11, obligativitatea efectuării CONTROLULUI  INTERN.

 

Prin control intern se înțelege ansamblul formelor de control exercitate la nivelul întreprinderii, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor în mod eficient și eficace. Controlul include: verificarea structurilor organizatorice, metodele și procedurile urmate de fiecare departamentelor, fluxul documentelor ce trebuie să ajungă în contabilitate.

Conform normelor de audit ISA – auditorul trebuie să verifice existența și funcționarea controlului intern cu scopul de a-și cuantifica riscurile ce pot influența situațiile financiare în mod semnificativ.

DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL vs. DIAGNOSTIC FISCAL (format A1 sau A0) Pentru prima oara în România, puteți primi de la o companie de consultanță RADIOGRAFIA COMPANIEI DVS. (A1 sau A0)

 

TEAHA MANAGEMENT CONSULTING este deținătorul acelorași baze de date precum ANAF în vederea identificării, cuantificării și diminuării riscurilor financiar – contabile-fiscale.  Serviciile noastre cuprind:

 • Elaborarea de diagnostice financiar-contabile în baza rapoartelor extrase direct din bazele de date ORBISAMADEUSROYALTYSTAT,RECOM cuprinzând ratinguri financiare, compararea indicatorilor de profitabilitateindicatori de piață, de segmente de afaceri/industrii,identificarea valorii de piață/preț de piață/arm’s length value la tot pasul.
 • Elaborarea de diagnostice fiscale ca urmare a verificării tuturor declarațiilor fiscale, analiza impozitelorși identificarea oportunităților fiscale.
DOSARUL PRETURILOR DE TRANSFER

Întocmirea și actualizarea dosarului prețurilor de transfer pentru subsidiarele din România. Dosarele se redactează în limba română și suplimentar în limbile germană și engleză – pentru head office.

 

Experții noștri vă stau la dispoziție pentru a vă consulta în legătură cu noile modificări în materia de prețuri de transfer.

 

Prin noile reglementări OG8/2013 se stabileşte că, atunci când se modificăbaza impozabilă urmare a unei ajustări a preţurilor de transfer, se va recalcula şi TVA-ul aferent.
Avantajul întocmirii unui dosar de prețuri de transfer în avans este acela că inspectorii fiscali vor trebui să combată documentația realizată de Dvs. cu argumente solide, să o justifice, astfel limitând riscul de a estima cu ușurințăprețul de transfer fără analiza detaliată a tranzacției intra-grup.

 

 

Studiile de comparabilitate realizate de noi sunt specifice si adaptate companiei și situației companiei Dvs.

ACTE ADMINISTRATIVE FISCALE Consultanță competentă în vederea analizei, conceperii, negocierii soluțiilor individuale fiscale și a acordurilor de preț în avans (tax rulings) cu autoritățile fiscale. De asemenea vă stam la dispozitie pentru consultanță în vederea, soluţionarea disputelor privind dubla impunere aferentă preţurilor de transfer sub prevederile Convenţiei de arbitraj – (Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises).
ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INTRAGRUP Înainte de a lăsa la latitudinea contabilului caracterul de deductibilitate al cheltuielilor intra-grup, întrebați-ne pe noi!

Aprox. 90% dintre contabili NU SE OBOSESC să procure documente justificative pentru serviciile intra-grup și ca urmare le recunosc în contabilitate ca și cheltuieli nedeductibile.  Vă oferim sprijin și răspunsuri pentru fiecare document contabil și fiscal în parte.
CONSULTANTA IN DOMENIUL TRATATELOR DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI
A VENITULUI SI CAPITALURILOR
ASPECTE FISCALE INTERNATIONALE: consultanță privind convențiile de evitare a dublei impuneri și directiva TVA (DIRECTIVA 2006/112/CE A CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata).
Citeste si Audit, Payroll & HR
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR

Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer Preturi de transfer