Constatările în urma inspecției fiscale efectuate la o societate cu obiect de activitate „Alte activități profesionale, științifice și tehnice necodificate”

Constatările în urma inspecției fiscale efectuate la o societate cu obiect de activitate „Alte activități profesionale, științifice și tehnice necodificate” (CAEN 7490), pentru perioada 01.01.2016-31.12.2021.

Prin constatări ale organelor de inspecție fiscală, au fost:

În urma inspecției fiscale, s-a majorat baza impozabilă cu suma de x lei, TVA aferentă în sumă de x lei, din care:

TVA suplimentară în sumă de x lei, urmare stabilirii locului de prestare a serviciilor, conform prevederilor legale. Potrivit constatărilor organelor de inspecție fiscală, activitatea desfășurată de societatea verificată constă în servicii videochat de divertisment online pentru adulți, al cărei loc de desfășurare este în România, serviciile respective fiind operațiuni impozabile și taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată;

TVA neadmisă la deducere în sumă de x lei, aferentă achizițiilor de bunuri și servicii pentru care societatea nu are dreptul de deducere deoarece nu a justificat utilizarea în folosire a operațiunilor taxabile.