Constatări inspecție fiscală la o societate cu obiect de activitate „Activități de consultanță în tehnologia informației”

S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate „Activități de consultanță în tehnologia informației”, cod CAEN 6202.

Perioada verificată: 01.01.2019 – 31.12.2020, TVA.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

Activitatea societății X S.R.L. constă în achiziționarea de conținut digital de la terți furnizori din România (artiștimodele) și revânzarea acestui conținut (content) către societatea D 1T din statut membru X, operatorul website-ului LiveJasmin (conținut digital de sesiuni interactive cunoscut și sub numele de videochat).

Din analiză bazelor de date ANAF, organele de inspecție fiscală au constatat că societatea verificată a declarat în perioada verificată prestări de servicii către societatea D 1T din statut membru X în sumă de x lei.

Având în vedere veniturile declarate de către S.C. X S.R.L. și în conformitate cu prevederile legale, organele de inspecție fiscală au stabilit respectiv activități ca fiind prestări de servicii de divertisment, în special video-chat, din punct de vedere al TVA.

În consecință, organele de inspecție fiscală au stabilit că activitatea de video-chat fiind un serviciu de divertisment pentru adulți, atât cărei loc de desfășurare este în România, serviciile astfel prestate sunt operațiuni impozabile taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, astfel, S.C. X S.R.L. avea obligația declarării și plății TVA în sumă de x lei aferentă veniturilor obținute ca urmare a transmisiilor video electronice.