Constatări inspecție fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Producția de energie electrică”

Constatări inspecție fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Producția de energie electrică”, cod CAEN 3511.

Perioada verificată: 01.01.2016 – 31.12.2021.

Principiile constatării ale organului de inspecție fiscală au fost:

S.C. X S.A. nu a ținut cont de prevederile legate privind deductibilitatea limitată a cheltuielilor cu acțiunile societății. Societatea verificată a efectuat cheltuieli de natură cheltuielitor sociate, dar nu a determinat valoarea cheltuielitor sociate ce depășește limita deductibilă din punct de vedere tehnic, respectiv nu a determinat valoarea cheltuielitor nedeductibilă fiscal și ce afectează profitul impozabil, generată de depășirea cheltuielitor sociale.

În urma verificării, organul de inspecție fiscală a constatat că baza impozabilă avută în vedere pentru calculul impozitului pe profit se majorează cu suma de x lei, valoarea impozitului pe profit stabilită suplimentar fiind de x lei.

Organele de inspecție fiscală au stabilit pentru perioada ianuarie 2016-decembrie 2021 diferențe de taxă pe valoarea adăugată suma totală de x lei, rezultată din TVA aferentă cheltuielilor privind contravaloarea „alocației de cărbune” și a diferenței de tarif la energie electrică, oferite în mod gratuit pensionarilor. Prețuirea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit reprezintă o operațiune asimilată livrărilor de bunuri efectuată cu plată. Prin urmare, pentru alocatia de cărbune și diferențele de tarif la energie electrică oferite în mod gratuit pensionarilor din sistem, S.C. X S.A. avea obligația să corecteze taxa pe valoarea adăugată.

Cu privire la contribuțiile sociale aferente plăților compensatorii acordate salariaților disponibilizați, organul de inspecție fiscală a constatat că în perioada 2016-2020 s-a aplicat măsura concedierii colective pentru un număr de x persoane pentru care au fost acordate până la x lei/persoană, plătit într-o singură tranșă. Concedierea colectivă a fost din inițiativa societății, iar în bugetul de venituri și cheltuieli al societății se cuprindeau cheltuielile cu plata compensatorilor aferente disponibilizatorilor de personal.

Astfel, organul de inspecție fiscală a stabilit că plata compensatorilor acordate de S.C. X S.A. persoanelor disponibilizate prin concedieri colective sunt venituri de natură salarială pentru care se datorează impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale.