Constatari inspectie fiscala la o societate care are obiect de activitate „Alte activităţi de intermedieri monetare”

S.C. X S.A. are ca obiect de activitate „Alte activități de intermedieri monetare”, cod CAEN 6419.

Perioada verificată a fost: 01.01.2017 – 31.12.2018, Impozit pe profit.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

În urma verificării informațiilor existente în baza de date ANAF și ținând cont de Decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale parțiale efectuate anterior, organele de inspecție fiscală au constatat că, din data comunicării actului administrativ fiscal și până la inițierea verificării documentare, S.C. X S.A. nu a depus declarațiile rectificative cod 101 „Declarația privind impozitul pe profit”, prin care pierderea fiscală stabilită pentru anul 2016 să fie prezentată corect în declarațiile rectificative privind impozitul pe profit cod 101, aferente anilor 2017 și 2018.

Astfel, organele de inspecție fiscală au procedat la recalcularea rezultatului fiscal al societății pentru perioada 01.01.2017-31.12.2018, prin prezentarea pierderii fiscale stabilite pentru anul 2016 prin Decizia de modificare a bazei de impunere nr. — /26.01.2023, rezultând următoarele:

– pentru anul 2017, pierderea fiscală de recuperat din ani precedenți s-a redus de la suma de x lei înscrisă de societate la suma de x lei. Având în vedere rezultatele obținute de S.C. X S.A. în anul 2017, respectiv, totatul profit impozabil pentru anul de raportare, înainte de raportarea pierderii, înscris la rândul 35 din declarația D101, în sumă de x lei, și ținând cont de diminuarea pierderii de recuperat din ani precedenți, a rezultat la finalul anului 2017 un profit impozabil în sumă de x lei, față de pierderea în sumă de x lei declarată de S.C. X S.A.. Corelativ profitului impozabil calculat de organele de inspecție fiscală, acestea au stabilit impozit pe profit suplimentar pentru anul 2017 în sumă de x lei.

– pentru anul 2018, având în vedere că societatea verificată nu a mai avut de recuperat pierdere din ani precedenți, din totatul profitului impozabil calculat de aceasta în sumă de x lei, organele de inspecție fiscală au diminuat pierderea fiscală cu suma de x lei, așa cum a fost înscrisă de S.C. X S.A. la rândul 38 din declarația D101, fiind astfel stabilit suplimentar profit impozabil în sumă de x lei și impozit pe profit suplimentar în sumă de x lei. Având în vedere că societatea verificată a declarat pentru anul în cauză impozit pe profit în sumă de x lei, organele de inspecție fiscală au stabilit că diferența, în sumă de x lei, reprezintă obligație suplimentară pentru anul 2018.