Termene de completare si transmitere a Registrului general de evidenta a salariatilor – 2024

Conform art. 34 alin7, din Legea 53/2003 – Codului Muncii, fiecare angajator din Romania are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor in format electronic.

Actul normativ care reglementeaza Registrul general de evidenta a salariatilor este H.G. nr. 905/2007.

In cele ce urmeaza, va vom reaminti termenele restranse de completare, modificare si transmitere in registru a elementelor raportului de munca:

 

Cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii se transmit datele persoanelor are urmeaza sa se afle într-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca;

Aceste date se completeaza in registru in ordinea angajarii, ele sunt: datele de identificare ale salariatilor, data incheiere /incepere, functia, tipul contractului, norma, durata, salariul de baza lunar brut.

 

  Cu 1 zi anterioara, pentru modificarea:

 • Functiei;
 • Tipului contractului individual de munca;
 • Duratei contractului individual de munca;
 • Duratei timpului de lucru si repartizarea acestuia;
 • Detasarii;
 • Suspendarii.

 

In 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii a:

 • Datelor de identificare ale angajatorului;
 • Datelor de identificare ale salariatului;
 • Absentelor nemotivate.

 

       In 20 zile lucratoare, pentru modificarea:

 • Salariului de baza lunar brut, indemnizatiilor, sporurilor si adaosurilor.

 

       In termen de 5 zile lucratoare:

 • De la data transferului;
 • De la data preluarii prin transfer.

 

Cel tarziu la data incetarii/la data luarii la cunostinta a evenimentului:

 • Data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca.

 

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

Constituie contraventie si se santioneaza cu amenda netransmiterea datelor prevazute mai sus.

Raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise in registru revine in exclusivitate angajatorului.