Constatări inspectare fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Fabricarea hârtiei și cartonului”

S.C. X S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea hârtiei și cartonului”, cod CAEN 1712.

Perioada verificată: 01.01.2016 – 31.12.2021.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

a) Baza impozabilă aferentă perioadei verificate a fost majorată cu suma de x lei, reprezentând cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal, înregistrate de S.C. X S.A. ca cheltuieli cu serviciile de la societatea X din statul membru X, constând în „analiză administrare/control, resurse umane și organizare, asistență financiară și trezorerie, tehnologia informației, asistență în domeniul securității la locul de muncă, lanț de aprovizionare, calitate, marketing și vânzări, asistență și coordonare tehnică, asistență și coordonare operațională, inovație, controlul afacerii, achiziții comunicare”.

La control s-a constatat că societatea verificată nu a justificat cheltuielile alocate, respectiv nu au fost prezentate documente care să probeze cuantumul sumelor înscrise în facturile emise de societatea X din statul membru X, respectiv cheltuielile pentru departamentele menționate anterior.

Astfel, organele de inspecție fiscală au constatat că S.C. X S.A. a încheiat cu societatea X din statul membru X un contract de prestări servicii, potrivit căruia valoarea serviciilor este stabilită pe baza costurilor furnizorului și a unei anumite marje de profit, iar simpla mențiune în titlatura contractului „de tip abonament” nu poate schimba caracteristicile tranzacțiilor derulate între cele două părți;

b) Baza impozabilă aferentă perioadei verificate a fost majorată cu valoarea de x lei, reprezentând ajustarea cheltuielilor la preț de piață, privind achizițiile de bunuri și servicii efectuate de persoanele afiliate, în conformitate cu prevederile legale;

c) Totodată, baza impozabilă a fost majorată cu valoarea de x lei, reprezentând ajustarea veniturilor la preț de piață, privind vânzările de produse fabricate de societatea verificată către persoanele afiliate, în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, în urma verificării efectuate s-a constatat că S.C. X S.A. nu a prezentat documente din care să rezulte justificarea facturării cheltuielilor în sumă de x lei, ca fiind destinate utilizării pentru realizarea de operațiuni taxabile, TVA dedusă pentru aceste operațiuni fiind în cuantum de x lei.