Constatări inspecție fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Dezvoltare, promovare imobiliară”

S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate „Dezvoltare, promovare imobiliară”, cod CAEN 4110.

Perioada verificată: 01.07.2022 – 31.12.2022 Impozit pe profit.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

Societatea verificată a fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022, iar începând cu luna iulie 2022, în urma unei tranzacții cu terenuri, devine plătitoare de impozit pe profit.

Organele de inspecție fiscală au constatat că la finalul trimestrului III 2022, societatea verificată a realizat pierdere fiscală în sumă totală de x lei și a plătit impozit pe profit în sumă de x lei, fără să declare și fără să datoreze impozit pe profit pentru trimestrul III 2022.

Aferent perioadei 01.07.2022 – 31.12.2022, S.C. X S.R.L. a întocmit și a depus declarația 101 „Declarație privind impozitul pe profit”, în care a evidențiat o pierdere fiscală în sumă totală de x lei și a înscris la rândul 49 „Impozit pe profit declarat prin formular 100” suma de x lei, înregistrând astfel, în mod nejustificat, o creanță față de bugetul statului cu aceeași sumă.

S.C. X S.R.L. nu a declarat anterior prin formularul D 100 suma de x lei, iar în lipsa declarării acesteia, plata efectuată figura în evidența pe plătitor ca o plată nedistribuită, astfel încât, în urma depunerii declarației anuale, societatea a înregistrat sume de restituit reprezentând impozit pe profit, valoare totală de x lei.

De asemenea, din analiza documentelor prezentate, organele de inspecție fiscală au stabilit suma de x lei reprezentând „impozit pe profit și TVA prescrise, comisioane și onorarii acordate nejustificat, ca fiind cheltuială nedeductibilă, nefiind efectuată în scopul desfășurării activității economice.

Având în vedere aspectele menționate anterior, în urma inspecției fiscale efectuate la societatea X S.R.L., a fost diminuată pierderea fiscală în anul de raportare 2022 cu suma de x lei, ajungând astfel de la pierderea fiscală declarată de societate de x lei, la o pierdere fiscală în sumă totală de x lei.

Totodată, a fost anulată și suma de x lei înregistrată de societate ca și creanță față de bugetul statului prin stabilirea unui debit suplimentar la sursa impozit pe profit cu aceeași sumă.