Constatări inspectare fiscală la o societate care are ca obiect de activitate „Furnizarea de abur și aer condiționat”

S.C. X S.A. are ca obiect de activitate „Furnizarea de abur și aer condiționat”, cod CAEN 3530.

Perioada verificată: 01.01.2016-28.02.2022.

Prin analizarea documentației prezentate de societatea verificată, organele de inspecție fiscală au constatat următoarele:

 

Din analiza documentației prezentate, organele de inspecție fiscală au constatat că societatea a utilizat pierderile reate menționate în bilanțul energetic, fără a ține cont de nivelul pierderilor tehnologice, în condițiile în care situația reală a consumatorilor și cantităților de energie termică produsă este cunoscută în timp real de societate, toate cantitățile de energie termică și electrică produse, respectiv cantitățile de gaze naturale consumate fiind contorizate atât prin contoare existente la nivelul unității de producție, cât și pe trasee și în puncte termice.

 

Astfel, organele de inspecție fiscală au constatat depășirea pierderilor tehnologice în valori procentuale asupra sumei reprezentând TVA dedusă înscrisă în deconturi previzionale de TVA, influențate de procentul de utilizare a materiei prime pentru obținerea energiei termice prin excluderea consumatorilor pentru obținerea energiei electrice, fiind stabilită TVA suplimentară în sumă de x lei.

 

De asemenea, organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea taxei pe valoarea adăugată dedusă aferentă întregii cantități de energie termică produsă și netivrată consumatorilor reprezentând pierderi în procesul de transport-distribuție, ajustare pentru valori ce depășesc pierderile tehnologice în normele de consum, fiind stabilită TVA suplimentară în sumă de x lei.

 

În perioada 01.01.2016-28.02.2022, S.C. X S.A. a dedus TVA în sumă de x lei aferent cheltuielilor cu autovehiculele afiliate în proprietate și în folosință, fără a prezenta documente prin care să justifice că acestea au fost utilizate exclusiv în scopul activității economice, fiind stabilită TVA suplimentară în sumă de x lei.

 

Totodată, din verificările efectuate, organele de inspecție fiscală au constatat că în lunile iulie-august 2017 societatea a dedus TVA pentru achizițiile prestare servicii de la S.C. M S.R.L., societate inactivă atunci când codul său de TVA a fost anunțat cu data de 18.05.2017, fiind astfel stabilită TVA suplimentară în sumă de x lei.