Inspecție fiscală desfășurată la contribuabilul persoană fizică X

P.F. X are ca obiect de activitate „Activități de creație artistică”, conform codului CAEN 9003.

Perioada verificată a fost: 01.01.2019 – 31.03.2023.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

În vederea stabilirii bazei de impozitare și TVA aferentă, organele de inspecție fiscală au verificat:

  • contracte de cesiune și impresariat artistic împreună cu acte adiționale, anexe și adeverințe de venit;
  • documente privind veniturile realizate de P.F. X pe platformele YouTube (Google Ireland Limited) și de la diverse entități;
  • extrase de cont.

Urmare verificărilor efectuate, organele de inspecție fiscală au constatat că P.F. X nu a întocmit evidența contabilă și nu a emis facturi pentru livrările efectuate. De asemenea, nu a prezentat organelor de inspecție fiscală documente justificative din care să rezulte taxa pe valoarea adăugată deductibilă.

Ca atare, pentru serviciile prestate de contribuabilul verificat (în calitate de artist interpret la evenimente culturale, educaționale, cinematografice, de divertisment, umanitare, sociale, de promovare și publicitate, editare conținut și postare videoclipuri pe platformele de socializare și pe platformele de video streaming YouTube și TikTok), organele de inspecție fiscală au stabilit TVA colectată suplimentară în sumă de x lei, în conformitate cu prevederile art. 291, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, acestea fiind operațiuni taxabile.

 

Sursa: ANAF