Activități de consultanță în „Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet”

S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate ‘Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet’, conform codului CAEN 4791.

Perioada verificată: 01.03.2021 – 30.04.2022.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

Diferența de x lei provine din:

a) neadmiterea la deducere a TVA în sumă de x lei, înscrisă în facturile dublate sau care nu sunt aferente societății verificate;

b) ajustarea TVA în sumă de x lei, aferentă stocului de marfă neconformă;

c) neadmiterea la deducere a TVA în sumă de x lei, înscrisă în facturile emise de furnizorii de echipamente pentru investiții în moneda virtuală.

 

Societatea verificată a efectuat investiții în echipamente hardware de tip ‘stocare (HDD), procesare grafică (placă video), antene radio și componente conexe’ atât din import și achiziții intracomunitare, cât și de pe piața internă, care se utilizează în activitatea de ‘minare a criptomonedelor’.

Astfel, în acest moment, legislația națională armonizată cu dreptul Uniunii Europene asimilează activitatea de ‘crypto’ cu activitatea financiară bancară de tranzacționare a monedei, care este activitate scutită de taxă. Drept urmare, societatea nu are dreptul la deducerea TVA înscrisă în facturile de achiziții de echipamente hardware de tip ‘stocare (HDD), procesare grafică (placă video), antene radio și componente conexe’, atât din import și achiziții intracomunitare, cât și de pe piața internă, care se utilizează pentru activitatea de minare a criptomonedelor.

Din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene rezultă că dreptul de deducere a TVA poate fi exercitat dacă ‘există o legătură directă și imediată între operațiunile taxabile ale persoanei impozabile, ceea ce presupune că sumele cheltuite pentru achiziția bunurilor și serviciilor respective să facă parte din elementele constitutive ale prețului operațiunilor taxabile în aval, care dau dreptul la deducere, sau în cazuri excepționale, chiar și în lipsa unei legături directe și imediate, dacă costul bunurilor/serviciilor în cauză face parte din cheltuielile generale ale persoanei impozabile și reprezintă, ca atare, elemente constitutive ale prețului bunurilor și serviciilor pe care le furnizează’.

Prin urmare, pentru ca o persoană să-și poată exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor, costul acestora trebuie să se regăsească ca element constitutiv al prețului operațiunii taxabile în ieșire.

În consecință, în ceea ce privește achiziția de echipamente de minare criptomonedă, acestea nefiind cuprinse în sfera de aplicare a TVA, societatea verificată nu are dreptul să deducă TVA aferentă achizițiilor efectuate pentru realizarea respectivelor operațiuni, fiind astfel stabilită TVA suplimentară în sumă totală de x lei.

Sursa: ANAF