Inspecție fiscală desfășurată la contribuabil persoană fizică neautorizată

Perioada verificată:

01.01.2018 – 31.12.2021 Impozit pe venit;

01.06.2018 – 31.12.2022 TVA;

01.01.2018 – 31.12.2021 Contribuții sociale.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

Urmare verificării documentare efectuate, organele de inspecție fiscală au constatat următoarele aspecte:

Nu a declarat, în anii 2018 – 2021, veniturile brute din activități independente, fiind stabilit suplimentar impozit pe venit din activități independente;

Nu a depus declarațiile privind veniturile realizate, pentru anii 2018 – 2021, motiv pentru care s-a procedat la calculul contribuției de asigurări de sănătate aferente veniturilor realizate și nedeclarate;

Nu a depus declarațiile privind veniturile realizate, pentru anii 2018 – 2021, motiv pentru care s-a procedat la calculul contribuției de asigurări sociale aferente veniturilor realizate și nedeclarate.

De asemenea, din analiza veniturilor încasate conform extrasului de cont, întrucât nu au fost prezentate documente justificative și nici nu s-a declarat veniturile realizate, organele de inspecție fiscală au constatat că, în luna martie 2018, contribuabilul verificat a depășit plafonul prevăzut de scutirea de TVA, având obligația de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA în termen de 10 zile. Astfel, începând cu data de 01.05.2018 s-a procedat la stabilirea TVA colectată aferentă veniturilor realizate.”

 

Sursa: ANAF