Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor (1)

  1. Masuri care se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

Prima de insertie
Absolventii institutiilor de invatamant si a scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza de o prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii. Prima de insertie se acorda in doua transe, astfel: jumatate din cuantumul stabilit la data angajarii si jumatate dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Pentru a beneficia de prima de insertie absolventii trebuie ca la data absolvirii sa nu fie incadrati in munca, sa nu fi avut incheiate cu angajatorul raporturi de munca in ultimii 2 ani, sa nu fie admisi la un alt nivel de invatamant si sa nu fie absolventi ai institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.

Prima de incadrare

Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pot beneficia timp de 12 luni de o prima de incadrare neimpozabila de maxim 55lei/zi daca se incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km fata de cea in care isi au domiciliul sau resedinta. Cuantumul primei se calculeaza proportional cu numarul de zile lucrate, la o valoare de 0,5 lei/km.

Prima de incadrare se acorda persoanelor care au domiciliul in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate, indiferent daca localitatea unde se incadreaza in munca este situata sau nu in zonele prevazute in Planul naţional de mobilitate.

Prima de instalare

Persoanele care se incadreaza in munca intr-o localitate situata la mai mult de 50 km fata de cea de domiciliu si care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva, pot beneficia de o prima de instalare neimpozabila de 12500 lei pentru persoanele singure sau de 15500 pentru persoanele insotite de membrii familiei (sot/sotie si/sau copii). In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile pentru acordarea primei, unul va primi 12500 lei iar celalalt 3500 lei. Prima se acorda in doua transe: jumatate la data instalarii si jumatate dupa 12 luni de la angajare.

Conditiile pentru acordarea uneia din cele doua prime de instalare sunt:

  • Contractul sa fie incheiat cu norma intreaga de 8 ore/zi pentru cel putin 12 luni
  • Salariatul sau sotul/sotia nu fi beneficiat de una din cele doua prime in ultimele 36 luni
  • Sa nu fi fost angajat la respectivul angajator in ultimii doi ani sau la un angajator al carui administrator/ asociat are aceasta calitate si la alti angajatori cu care persoanele au avut raport de munca in ultimii doi ani
  • Sa nu detina in proprietate sau in coproprietate o locuinta in localitatea in care se angajeaza sau in localitatile invecinate
  • Sa nu beneficieze de transport sau decontatrea acestuia din partea angajatorului, in cazul primei de incadrare, sau de locuinta/chirie asigurata de angajator in cazul primei de instalare
  • Sa nu aiba plata somajului suspendata/incetata

Prima de relocare

Persoanele inregistrate ca someri care se incadreaza in munca intr-o localitate situata la mai mult de 50 km fata de cea de domiciliu si care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva, ale caror venituri nete, singure sau impreuna cu familia, nu depasesc suma de 5000 lei/luna, beneficiaza de o prima de relocare neimpozabila de 75% din cheltuielile pentru locuire, dar nu mai mult de 900 lei. Prima nu se acorda in cazul in care angajatorul asigura locuinta de serviciu sau suporta cheltuielile aferente chiriei. Conditiile de acordare sunt aceleasi ca la prima de instalare. Toate primele se acorda si daca persoana incheie in primele 12 luni raporturile de munca cu actualul angajator si se reangajeaza in termen de 30 zile la un alt angajator in aceleasi conditii.

 

Baza legala: Legea 76/2002