Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate ” Comerţ cu ridicata al deșeurilor şi resturilor”, cod CAEN 4677.

Perioada verificată:

– 20.01.2021 – 31.05.2023 impozit pe veniturile din alte surse;

– 01.07.2021 – 31.05.2023 taxa pe valoarea adăugată.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

a) Cu privire la impozitul pe veniturile din alte surse:

 

Din analizarea bazelor de date ANAF şi a documentelor puse la dispoziţie de către reprezentantul legal al societăţii verificate, organele de inspecţie fiscală au constatat că aceasta a achiziţionat materiale reciclabile (deșeuri catalizatori) de la diferite persoane fizice care nu au fost impozitate pentru veniturile din alte surse în conformitate cu prevederile legale.

S-a constatat existenţa unui număr mare de persoane fizice care au adus cantități mari de deşeuri, obținând venituri din valorificarea acestora, respectiv, suma totală de x lei care a fost plătită de societatea verificată, aceste venituri fiind considerate de aceasta ca neimpozabile.

 

În această situație, plătitorul de venituri, respectiv societatea verificată, avea obligația să reţină, să declare şi să vireze la bugetul de stat consolidat impozitul pe venit aferent, conform art. 115, alin. 1 și (1″1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

De asemenea, organele de inspecţie fiscală au constatat că la 31.05.2023 societatea verificată a înregistrat un sold debitor al contului 5311 – Casa în lei, în valoare de x lei, suma de x lei fiind ridicată și utilizată în scopuri personale de către administratorul societăţii, fără a fi prezentate documente contabile în acest sens, aferent căreia societatea datorează impozit pe veniturile din alte surse în valoare de x lei.

b) Cu privire la taxa pe valoarea adăugată:

 

Societatea verificată şi-a exercitat în întregime dreptul de deducere pentru TVA aferentă unui autovehicul achiziţionat, utilizat atât pentru activitatea economică, cât și pentru uz personal, fără a ţine cont de prevederile art. 298 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA.

 

Sursa: ANAF