Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate ”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”, cod CAEN 4711.

 

Perioada verificată:

– 01.01.2017-31.05.2023 Taxa pe valoarea adăugată;

– 01.01.2017-31.12.2022 Impozit pe profit;

-01.01.2018-31.12.2022 Impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

Urmare comparării taxei pe valoarea adaugată înregistrată de societate în evidenţa contabilă cu TVA declarată de societate la organul fiscal şi înscrisă în fişa sintetică pe plătitor, organele de inspecţie fiscală au constatat că există diferenţe semnificative în sensul nedeclarării de către societate la organul fiscal, a TVA de plată în sumă totală de x lei.

Societatea verificată a înregistrat în evidenţa financiar-contabilă achiziţii de mijloace fixe, achiziţii care au fost înregistrate direct în conturile de cheltuieli ce au fost considerate deductibile la calculul profitului impozabil. Ţinând cont de cheltuielile cu amortizarea, la care societatea avea dreptul de deducere, organele de inspecţie fiscală au stabilit cheltuieli nedeductibile în sumă totală de x lei.

Din analiza documentelor financiar-contabile prezentate de societatea verificată, organele de inspecţie fiscală au stabilit cheltuieli cu mărfurile înregistrate în mod nejustificat în sumă de x lei.

Pe parcursul perioadei 01.01.2019-31.05.2023 societatea verificată a repartizat și achitat dividende către asociaţi, pentru care a constituit și evidenţiat în contabilitate impozit pe dividende atât în cota de 5% cât și în cotă de 8%, însă nu a declarat în totalitate la organul fiscal teritorial impozitul aferent, rezultând astfel diferențe de impozit pe dividend nedeclarate în sumă totală de x lei.

 

Sursa: ANAF