Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton”

„S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate „Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton”, cod CAEN 1722.

Perioada verificată:

– 01.01.2017-30.06.2023 Impozit profitul

– 01.07.2018-30.06.2023 Taxa pe valoarea adăugată

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

În baza verificărilor efectuate de către organele de inspecţie fiscală, au fost stabilite următoarele deficienţe:

– S.C. X S.R.L. nu a justificat operaţiunea de stornare a producţiei în curs de execuţie. În luna septembrie 2022, contribuabilul a procedat la anularea valoarii producţie în curs de execuție, prin stornarea acesteia, operaţiune contabilă ce a avut ca efect diminuarea producţiei în curs de execuţie, concomitent cu creşterea valorică a stocului de materii prime.

În vederea determinării stării de fapt fiscale privind costurile cu materiile prime şi auxiliare aferente fluxului de producţie, inclusiv finalizarea acestuia, cât şi a rapoartelor de producţie periodice realizate, cu recepţia produselor finite (înregistrate în rulajul conturilor 345 „Produse finite”, respectiv 346 „Produse reziduale”), concomitent cu descărcarea din gestiune a materiilor prime și materialelor auxiliare utilizate, organele de inspecţie fiscală au verificat fişele de cont 301 „ Materii prime”,

345 „Produse finite”, 371 Marfuri” si 381 „ Ambalaje”, în corelare cu Notele de intrare/recepție, bonurile de consum, fişele de magazie, rapoartele de lucru zilnice și rapoartele de producţie aferente anului 2022.

Stocurile de materii prime în valoare de x lei, s-au menţinut la aceeași valoare o perioada îndelungată, nefiind repartizate în procesul de producţie, în condiţiile în care societatea a achiziționat periodic materii prime (specifice obiectului de activitate), și în gestiunile de produse finite şi mărfuri, o sumă constantă de x lei nu s-a materializat în realizarea de venituri.

Astfel, contribuabilul a procedat la înregistrarea în evidenţa contabilă în debitul contului 117.1 „ Rezultatul reportat”, a diferenţelor de stocuri în valoare totală de x lei, generate de lipsa fizică a acestora (potrivit listelor de inventar), cu menţiunea organelor de inspecţie fiscală că au fost depistate în incintele de lucru modalități de recepție deficitară a produselor finite cât și a materiilor prime date în consum pentru productie, fapt ce a generat închiderea unei linii de productie.

Valoarea bunurilor constatate lipsă în gestiune, în sumă totală de x lei, a fost stabilită de organele de inspecţie fiscală ca fiind cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit și, prin urmare, a fost calculat impozit pe profit suplimentar în sumă de X lei, şi taxă pe valoarea adăugată suplimentară în sumă de x lei.

 

Sursa: ANAF