Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”, cod CAEN 111.

Perioada verificata:

– 01.01.2017-31.12.2022 impozit pe profit;

-01.01.2017-31.12.2022 impozit pe veniturile din dividente distribuite persoanelor fizice.

Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:

Societatea X S.R.L. este o societate cu personalitate juridica infiintata in baza Legii nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

Pe langa terenul adus in fotosinta de catre membrii asociati, in perioada supusa inspectiei fiscale (2017-2022), societatea agricola a lucrat terenuri aduse in arenda, in baza contractelor incheiate cu proprietarii de terenuri, cheltuielile cu arenda fiind inregistrate in contul de cheltuiala 612 „Cheltuieli cu redeventele, locatille si chiriile”.

In perioada verificata societatea agricola a inregistrat drepturile cuvenite asociatilor in bani sau natura in contul 658.8 „alte cheltuieli de exploatare” in corespondenta cu contul 462 „creditori diversi”.

Cu ocazia inspectiei fiscale, s-a stabilit ca aceasta inregistrare contabila, a fast eronata, intrucat predarea in bani sau in natura a produselor agricole catre membrii asociati, reprezinta partea din profitul societatii repartizata catre asociati si nu cheltuieli de exploatare, prin aceasta inregistrare diminuandu-se in mod nejustificat profitul impozabil cu suma de x lei.

Astfel, potrivit prevederilor legale, urmare inspectiei fiscale s-a recalcutat impozitul pe profit, slabilindu-se impozit pe profit suplimentar in suma de x lei.

In urma verificarii efectuate, organele de control au tratat veniturile in bani si in natura distribuite de societatea agricola membritor asociati, din punct de vedere fiscal ca venituri din dividende, conform art. 97, atin. 7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, calculand suplimentar impozit pe veniturile din dividende aferent acestor drepturi in suma de x lei, potrivit art.7, pct.11,art.11 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare in suma totala de x lei reprezentand:

– x lei impozit pe profit;

– x lei impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice.

Sursa: ANAF