Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca object de activitate „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a”

S.C. X S.R.L., are ca object de activitate „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a”, cod CAEN 4939.

Perioada verificata:

– 12.07.2022 – 31.12.2022 impozit pe veniturite microintreprinderi;

– 01.01.2023 – 30.06.2023 impozit pe profit;

– 30.01.2020 – 31.08.2023 taxa pe vatoarea adaugata,

– 02.12.2019 – 31.08.2023 impozit pe veniturile din salarii si asimilate salarillor; – 02.12.2019 – 31.08.2023 contributii sociale;

– 01.11.2022 – 31.08.2023 varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate;

– 01.01.2020 – 31.08.2023 impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente.

Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:

– societatea nu a inregistrat in evidenta contabila toate veniturile realizate din activitatea desfasurata in perioada 01.07.2022 – 30.06.2023 (a inregistrat partial din veniturile obtinute si evidentiate In platformele X si Y);

– avea obligatia depunerii Deltaratiilor 311 – Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozitabile al caror cod de Inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat.

Astfel, S.C. X S.R.L. avea obligatia sa descarce aceste informatii din platformele X si Y sa le inregistreze in evidenta contabila in conturile de venituri, respectiv cont 704 si sa intocmeasca corect balantele de verificare, registru jurnal, jurnalul pentru vanzari in care sa fie reflectate veniturile Incasate prin platformele X si Y.

In baza documentelor prezentate de catre contribuabil si conform prevederilor legate, in timpul inspectiei fiscale a fast stabilit suptimentar impozit pe veniturite din salarii si asimitate satariitor pentru personatut angajat at S.C. X S.R.L. in perioada 02.12.2019 – 31.08.2023, din urmatoarele considerente:

– Societatea verificata, cu toate ca a avut un numar mai mare de 50 de persoane angajate, nu a avut angajate persoane cu handicap, si nici nu a optat „sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse si/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate”, in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, in timput inspectiei fiscale, s-a procedat la calcularea impozitului pe veniturile din comisioane obtinute in Romania de societatea Y din statul membru X In suma de x Eel, pe baza documentelor puse la dispozitie de societatea verificata, conform prevederilor art. 224, atin. (4), lit.d din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In concluzie, urmare inspectiei fiscale, au fost stabitite sume suplimentare in valoare totala de x lei, din care:

– impozit pe profit -x lei;

– impozit pe veniturile microintreprinderi x lei;

– TVA x lei;

– impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor x lei;

– contributii sociale x lei;

– varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate x lei;

– impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidente x lei.

Sursa: ANAF