Proiect privind majorarea perioadei de gratie privind raportarea SAFT

MAJORAREA PERIOADEI DE GRATIE PENTRU RAPORTAREA SAF-T

Potrivit unui proiect de ordin de modificare a OpANAF 1783/2021, ANAF propune modificarea termenelor de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/plãtitori sunt obligate sã transmitã fisierul standard de control fiscal.

In document se propune majorarea perioadei de gratie astfel:

  • 12 luni pentru prima raportare, respectiv 11 luni pentru a doua, 10 pentru a treia si 9 luni pentru a patra. De asemenea, 8 luni pentru a cincea, 7 luni pentru a sasea, 6 luni pentru a saptea, 5 luni pentru a opta, 4 luni pentru a noua, 3 luni pentru a zecea, 2 luni pentru a unsprezecea – pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere lunara a fisierului SAF-T;
  • 9 luni pentru prima raportare, respectiv 6 luni pentru a doua raportare si 3 luni pentru a treia raportare – pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere trimestriala a SAF-T.

Perioada de gratie se calculeaza pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acorda, cand obligatia de transmitere devine efectiva pentru respectivul contribuabil.

Obligatia de transmitere a fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 devine efectiva pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

  • pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezinta data de referinta pentru marii contribuabili;
  • pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au facut parte din aceasta categorie in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 iulie 2022, care reprezinta data de referinta pentru noii mari contribuabili;
  • pentru contribuabilii incadrati in categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mijlocii;
  • pentru contribuabilii care nu sunt incadrati la data de 31 decembrie 2021 in categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiti generic contribuabili mici, si care isi pastreaza aceasta incadrare si dupa data de 1 ianuarie 2022, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mici;
  • contribuabilii nerezidenti inregistrati doar in scop de TVA in Romania au obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepand cu data de referinta pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);
  • contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau incadrati in categoria marilor contribuabili, iar incepand cu data de 1 ianuarie 2022 sunt incadrati in categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligatia depunerii Declaratiei informative D406 incepand cu data de referinta pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), in functie de categoria in care au fost incadrati incepand cu 1 ianuarie 2022;
  • pentru contribuabilii nou-inregistrati/incadrati dupa data de referinta pentru fiecare categorie in parte, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data efectiva a inregistrarii, prima depunere a Declaratiei informative D406 urmand sa se faca in ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinta pentru categoria in care au fost inregistrati/incadrati.