Bilete de valoare acordate dupa 1 ianuarie 2022

Reamintim faptul ca prin OUG nr.130 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (publicata in MO nr.1202/18.12.2021), s-au adus cateva modificari/completari Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

 • Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic.
 • Costurile legate de emiterea biletelor de valoare se suporta integral de angajatori.

Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a biletelor de valoare achita atat contravaloarea nominala a biletelor de valoare distribuite angajatilor, cat si costul emiterii suportului electronic.

 • Valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor nu poate fi diminuata in niciun mod.
 • Suportul electronic al biletelor de valoare nu permite efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de preschimbare in numerar.
 • Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost emise.
 • Suportul electronic poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominala a biletelor de valoare acordate angajatilor, stabilita conform prezentei legi.
 • Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, stabilesc de comun acord categoriile de bilete de valoare care se acorda angajatilor, frecventa acordarii acestora si valoarea lor, acolo unde este cazul, precum si unitatea emitenta.

Unităţile emitente au obligaţia de a transmite angajatorilor lista unităţilor corespunzătoare reţelei utilizate la care salariaţii pot folosi biletele de valoare. La stabilirea acestor unităţi vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel redus al preţurilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.

 • Valoarea biletelor de valoare nu poate fi transferata salariatilor pe suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a biletelor de valoare achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.
 • Tichetele de masa sunt bilete de valoare acordate angajatilor lunar, ca alocatie individuala de hrana, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare. Tichetele de masa pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unitati care comercializeaza produse alimentare si care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa si trebuie sa permita, in mod exclusiv, utilizarea tichetelor pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.
 • Valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaţilor de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.
 • Salariatul poate utiliza lunar un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate. Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, valoarea corespunzatoare tichetelor de masa necuvenite.
 • Fiecare tichet de masa este valabil numai daca are inscrise pe suportul electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta urmatoarele mentiuni:
 1. numele si adresa emitentului;
 2. perioada de valabilitate a utilizarii tichetului de masa;
 3. interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
 4. numele, prenumele si codul numeric personal ale salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa.
 • Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
 • Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajatilor proprii pentru cheltuieli sociale. Este interzisa acordarea de tichete cadou altor categorii de beneficiari.

Asadar, tichetele cadou sunt acordate pe suport electronic, diferit de cardul de salarii.

Tichetul cadou este un bilet de valoare acordat salariatului iar suma de bani acordata pe cardul de salariu reprezinta un cadou in bani, oferit angajatului.

Mentionam ca prin OUG 130/2021, plafonul neimpozabil si neinclus in baza de calcul al contributiilor pentru cadourile cu ocazia Craciunului/Pastelui/zilelor de 08 martie si 01 iunie oferite salariatilor si/sau copiilor minori ai acestora a fost majorat de la 150 lei/persoana la 300 lei/persoana. Noul plafon se aplica de la data de 1 ianuarie 2022.

Astfel, in cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 300 lei:

(i) cadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Prin urmare, cadourile oferite salariatilor si copiilor minori cu ocazia Pastelui si Craciunului precum si salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie si copiilor minori cu ocazia zilei de 01 iunie, in suma 300 lei, incepand cu anul 2022, nu sunt impozabile si taxabile cu impozit pe venit si contributii sociale daca acordarea acestora este mentionata in contractul de munca (individual sau colectiv) sau in regulamentul intern.

Tichetele cadou acordate salariatilor cu alte ocazii decat cele mai sus mentionate sunt venituri impozabile taxabile cu impozit pe venit si contributiile sociale aferente veniturilor din salarii intocmai ca orice venit salarial, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

Astfel, doar contravaloarea tichetelor cadou emise si acordate conform legii, in limita a 300 lei sunt excluse din baza de calcul a impozitului si a contributiilor sociale obligatorii.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
 • OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).