Declaratia electronica 700

Reamintim faptul ca in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1056 din data de 4 noiembrie 2021, a fost publicat Ordinul ANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.

Declaratia pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale (formular 700), se completeaza si se transmite ori de cate ori intervin modificari, ulterior inregistrarii fiscale, in datele declarate de contribuabili/platitori prin declaratia de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni, precum si cu ocazia radierii inregistrarii fiscale.

Atentie! Declaratia se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Declaratia electronica 700 valabila pentru anul 2022 a fost pusa la dispozitie, pe site-ul ANAF, in data de 7 martie 2022, la urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/700.html

Precizam ca ultima actualizare a PDF-ului inteligent este de astazi, 30 martie 2022 si se refera la faptul ca s-au introdus butoanele „INCHIDE”/”DESCHIDE” capitole/sectiuni pentru listare:

Conform actualelor dispozitii, formularul 700 se depune pentru:

 • inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor, cu exceptia cazului in care contribuabilii isi modifica domiciliul sau sediul social care reprezinta si domiciliu fiscal, precum si cu exceptia contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, care nominalizeaza, ulterior inregistrarii fiscale, un alt sediu permanent desemnat;
 • inregistrarea in vectorul fiscal a unor noi categorii de obligatii fiscale sau modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise initial in vectorul fiscal;
 • modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit;
 • exercitarea optiunii de modificare a anului fiscal;
 • declararea sediilor secundare care nu au obligatia inregistrarii fiscale;
 • inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicita, ulterior inregistrarii fiscale, inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;- efectuarea de mentiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA, ulterior inregistrarii in scopuri de TVA;
 • exercitarea optiunii privind aplicarea/incetarea aplicarii prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, cu privire la locul prestarii, catre persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronica;
 • efectuarea de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania;
 • efectuarea de mentiuni privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent;
 • efectuarea de mentiuni privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare;
 • efectuarea de mentiuni privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori;
 • inregistrarea/anularea inregistrarii in scopuri de tva sau mentiuni in cazul altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii, precum si pentru agricultorii care efectueaza livrari intracomunitare de bunuri, conform art. 317 din Codul fiscal;
 • inregistrarea in scopuri de tva, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal;
 • suspendarea temporara a uneia sau mai multor activitati desfasurate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
 • radierea inregistrarii fiscale a persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;
 • incetarea uneia sau mai multor activitati desfasurate de persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Exemplu speta – Inregistrare in scopuri de TVA

 

Situatie: O societate ABC SRL, nou infiintata si neplatitoare de TVA, intentioneaza sa se inregistreze ca platitoare de TVA lunar.

Societatea urmeaza sa efectueze achizitii intracomunitare.

Ce declaratie se depune si cum se completeaza?

Solutie: Procedura de inregistrare este prevazuta in Anexa la OPANAF 239/2021.

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art.316 alin. (1) lit.a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, si/sau operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 297 alin. (4) lit. b) si d) din Codul fiscal, care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal competent in urmatoarele situatii:

 1. inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, fie ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
 2. daca in cursul unui an calendaristic ating sau depasesc plafonul de scutire;
 3. daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Conformpct.3 din aceasta procedura, persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent, dupa caz:

 1. cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. In aceasta situatie, cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului;
 2. declaratia de inregistrare fiscala, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatricularii la registrul comertului. In aceasta situatie, declaratia de inregistrare fiscala se depune cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se face prin completarea rubricii „Date privind vectorul fiscal”, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata” din declaratie.

Astfel, persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica „Date privind vectorul fiscal”, sectiunea „Taxa pe valoarea adaugata”.

Prin urmare, societatea ABC va depune D700, avand in vedere prevederile din Instructiunile de completare a declaratiei, probate prin OPANAF 1699/2021, reglementari care prevad ca D700 se depune la inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicita, ulterior inregistrarii fiscale, inregistrarea in scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare.

La SECTIUNEA B – Date privind inregistrarea in scopuri de TVA si vectorul fiscal privind TVA, se mentioneaza procedura de completare, astfel ca la rd. 1.1 se estimeaza cifra de afaceri ce urmeaza o realizeze societatea si sa completeze cu X situatia corespunzatoare la momentul inregistrarii in scopuri de TVA.

Conform art.322 alin.(4) din Codul fiscal, intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 316, in cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg.

Daca aceasta cifra de afaceri recalculata depaseste plafonul prevazut la art.322 alin.(2), in anul respectiv perioada fiscala va fi luna calendaristica.

In conditiile in care cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala, cu exceptia situatiei in care a efectuat in cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri inainte de inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316.

Asadar, perioada fiscala va fi luna sau trimestrul in functie de cifra de afaceri obtinuta, recalculata la nivelul unui an intreg, asa cum e reglementat la art. 322 alin.(4) din Codul fiscal.

Inregistrarea in scopuri de TVA la depasirea plafonului sau prin optiune, se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea.

 

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

 • anaf.ro;
 • OPANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal publicat in Monitorul Oficial nr. 1056/04.11.2021;
 • OANAF 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.