AIC de bunuri de la furnizor din stat tert, inregistrat in UE in scopuri de TVA (speta)

Situatie: O societate ABC SRL, din Romania, achizitioneaza online diverse materiale necesare desfasurarii activitatii. Pe facturile primite pe mail, de la furnizorul din UK, apare un cod de TVA din Germania. Materialele comandate ajung la societatea ABC prin curier. In facturi este inscrisa valoarea TVA de 19%.

Care este tratamentul fiscal si declarativ al acestor achizitii?

Solutie:

Avand in vedere ca pe facturile primite de societatea ABC apare un cod de TVA de Germania si o cota de 19%,  societatea ABC SRL a fost tratata de catre furnizorul din Germania drept persoana neimpozabila d.p.d.v. al TVA.

Astfel, daca bunurile respective au fost expediate/transportate de pe teritoriul Germaniei, furnizorul din Marea Britanie, identificat printr-un cod de TVA atribuit de autoritatea fiscala din Germania, a considerat ca efectueaza o livrare taxabila in Germania catre o persoana neimpozabila d.p.d.v. al TVA, caz in care a colectat TVA pentru autoritatea fiscala din Germania prin aplicarea cotei standard TVA 19%.

Este important de mentionat faptul ca, in Germania cota standard TVA este 19%, cota identica cu cea aplicata in Romania pentru produse similare.

Prin urmare, furnizorul din UK a aplicat regimul normal de taxare in Germania, fara a aplica regimul de scutire pentru livrarea intracomunitara de bunuri, similar prevederilor art.294 alin.(2) lit. a) din Codul fiscal aplicabil in Romania, armonizate cu prevederile art.138 din Directiva CEE nr.112/2006 privind sistemul taxei pe valoarea adaugata

„(1) Statele membre scutesc livrarea de bunuri expediate sau transportate catre o destinatie aflata in afara teritoriului lor respectiv, dar in cadrul Comunitatii, de catre vanzator sau persoana care achizitioneaza bunurile sau in numele acestora, pentru o alta persoana impozabila sau pentru o persoana juridica neimpozabila care actioneaza ca atare intr-un alt stat membru decat cel in care incepe expedierea sau transportul bunurilor.”

In plus, se prevede ca obligatia de plata pentru o livrare intracomunitara de bunuri revine cumparatorului conform prevederilor art.197, daca acel cumparator este identificat in scopuri de TVA in statul membru in care este efectuata livrarea:

„(1) TVA este datorata de persoana careia ii sunt livrate bunurile, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii:

(a) operatiunea taxabila este o livrare de bunuri efectuata in conformitate cu conditiile stabilite la articolul 141;

(b) persoana careia ii sunt livrate bunurile este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, identificata in scopuri de TVA in statul membru in care este efectuata livrarea;

(c) factura emisa de persoana impozabila nestabilita in statul membru in care este stabilita persoana careia ii sunt livrate bunurile este intocmita in conformitate cu capitolul 3 sectiunile 3 – 5. „

Prin urmare, in conditiile in care bunurile sunt expediate de pe teritoriul Germaniei pe teritoriul Romaniei, operatiunea reprezinta:

  • pentru furnizorul din UK identificat cu un cod valid de TVA in Germania: o livrare intracomunitara de bunuri scutita de TVA in Germania;
  • pentru cumparatorul ABC SRL identificat cu un cod valid de TVA in Romania: o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania conform definitiei reglementate prin art. 273 „Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.”

Conform prevederilor art. 276, alin.(1), “Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor”. Aceste prevederi se completeaza cu cele de la pct.13 alin. (1) din normele de aplicare ale acestui articol:

„13.(1) Conform art.276 alin.(1) din Codul fiscal, locul unei achizitii intracomunitare de bunuri este intotdeauna in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor. (…)”.

In cazul achizitiilor efectuate, cumparatorul din Romania datoreaza TVA in Romania conform prevederilor art.308 „Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare” alin. (1) „Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei.”

Astfel, daca societatea ABC SRL detine un cod valid de TVA in sistemul VIES la data livrarii bunurilor de catre furnizorul din UK, aceasta (prin reprezentantii ei) trebuie sa se adreseze furnizorului pentru corectarea/stornarea facturii emise initial prin aplicarea regimului de taxare in Germania si emiterea unei facturi corecte prin aplicarea regimului de scutire specific livrarii intracomunitare de bunuri.

In situatia in care furnizorul din UK nu identifica un cod valid de TVA al cumparatorului din Romania, cumparatorul trebuie sa aplice regimul de taxare inversa la valoarea totala a facturii, inclusiv TVA, reintregind astfel costul de achizitie al bunurilor cu suma TVA colectata de catre furnizorul din UK, suma care nu poate fi recuperata prin exercitarea dreptului de deducere in Romania, prin decontul de TVA cod 300.

Astfel, tinand cont de faptul ca furnizorul din UK actioneaza in calitate de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Germania pentru aplicarea regimului normal la livrare, avand un cod valid de TVA in sistemul VIES (DE), fara a actiona in calitate de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special pentru livrari intracomunitare la distanta, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri, impozabila in Romania prin aplicarea regimului de taxare inversa prin formula contabila 4426 = 4427.

Pentru aplicarea unui tratament fiscal corect d.p.d.v. al TVA in Romania, cumparatorul inregistrat in scopuri de TVA in regim normal conform prevederilor art.316 este obligat sa respecte urmatoarele reguli:

  • sa aplice regimul de taxare inversa prin formula contabila 4426 = 4427 aplicand cota TVA asupra bazei de impozitare TVA determinata in lei prin utilizarea cursului de schimb valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor ca data a exigibilitatii TVA. Prin aplicarea regimului de taxare inversa se respecta prevederile art. 326 „Plata taxei la buget” alin. (2) din Codul fiscal

„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 316 va evidentia in decontul prevazut la art. 323, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art.297 – 301, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile prevazute la art.307 alin. (2) – (6).”;

  • sa raporteze valoarea achizitiei prin:
  • decontul de TVA cod 300 la rd.5 si rd.20 cu report la rd.5.1 si rd.20.1“Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din   care a avut loc livrarea intracomunitara”,
  • prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu simbolul A, in baza formularului reglementat prin O.M.F.P. nr.705 din 11 martie 2020 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Directiva CEE nr.112/2006 privind sistemul taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).