Achizitii de servicii Zoom pentru formare profesionala (speta)

Situatie: O societate XYZ SRL, care se ocupa cu formarea profesionala a adultilor, achizitioneaza servicii acces platforma Zoom. Firma plateste un abonament lunar pentru organizarea unor cursuri cu un numar de 100-200 de persoane.

Care este tratamentul fiscal pentru facturile primite de la Zoom?

Solutie: Potrivit art.223 alin.(1) lit.d) din Codul fiscal, redeventele de la un rezident sunt venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate.

Precizam ca termenul redeventa este definit in normele metodologice ca fiind orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru folosirea sau dreptul de a folosi orice proprietate sau drept prevazut la art. 7 pct. 36 din Codul fiscal, indiferent daca suma trebuie platita conform unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a incalcarii drepturilor legale ale unei alte persoane.

Este important de mentionat faptul ca incadrarea sumei care trebuie platita drept redeventa ori serviciu depinde de natura drepturilor transferate, aspecte precizate in contractul incheiat cu furnizorul de servicii.

Conform art. 7 pct. 36 se considera redeventa platile de orice natura primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:

 1. drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;
 2. dreptul de a efectua inregistrari audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare, si dreptul de a le transmite sau retransmite catre public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnica de transmitere – inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;
 3. orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;
 4. orice echipament industrial, comercial sau stiintific, container, cablu, conducta, satelit, fibra optica sau tehnologii similare;
 5. orice know-how;
 6. numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.

Nu se considera redeventa in sensul prezentei legi:

 1. platile pentru achizitionarea integrala a oricarei proprietati sau a oricarui drept de proprietate asupra tuturor elementelor mentionate la alin. (1);
 2. platile pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;
 3. platile pentru achizitionarea integrala a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv in scopul folosirii acestuia de catre utilizator sau in scopul vanzarii acestuia in cadrul unui contract de distributie;
 4. platile pentru obtinerea drepturilor de distributie a unui produs sau serviciu, fara a da dreptul la reproducere;
 5. platile pentru accesul la sateliti prin inchirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, in situatia in care clientul nu se afla in posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor tehnologii similare;
 6. platile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii din acordurile de roaming, a frecventelor radio, a comunicatiilor electronice intre operatori;

Astfel, incadrarea corecta a platilor catre nerezidenti se poate efectua doar in baza analizei contractului (regulament/termeni si conditii).

In conditii clasice, distribuirea catre cursanti a continutului creat de societate dar inregistrat prin platforma Zoom nu genereaza o redeventa insa trebuie sa analizati termenii si conditiile de utilizare a platformei (limitari privind utilizarea)

Prin urmare, daca operatiunea nu implica transferul unui drept astfel incat sa intre in sfera redeventelor aceasta este considerata o prestare de servicii. I

In aceasta situatie, serviciile fiind prestate in afara Romaniei nu sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe veniturile nerezidentilor intrucat, conform art. \223 din Codul fiscal, dintre serviciile prestate in afara Romaniei doar serviciile de management si consultanta sunt impozabile in Romania.

Astfel, serviciile nefiind impozabile in Romania societatea nu are obligatii privind impozitul pe veniturile nerezidentilor (retinere impozit, declarare sau plata).

In conditiile in care operatiunea ar implica transferul unui drept astfel incat intra in sfera redeventelor societatea ar avea obligatia de a retine la sursa impozit pe veniturile nerezidentilor.

Mentionam ca certificatul de rezidenta fiscal al beneficiarului ar permite aplicarea prevederilor mai favorabile dintre legislatia interna (Codul fiscal) si conventia de evitare a dublei impuneri dintre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).