Esalonarea simplificata la plata devine un mecanism permanent

Ordonanta Guvernului (OG) nr.11 pentru modificarea si completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale s-a publicat in Monitorul Oficial cu numarul 832 din data de 31 august 2021, cu aplicabilitate generala din data de 3 septembrie 2021.

Potrivit documentului, esalonarea simplificata la plata devine o optiune permanenta pentru datornici. Mecanismul din Codul de Procedura Fiscala se va aplica efectiv din 1 octombrie 2021, imediat dupa ce va expira actualul mecanism temporar de esalonare simplificata.

Mai exact, una dintre modificarile pe care OG nr.11/2021 le aduce Codului de procedura fiscala este introducerea in legislatie a unui intreg capitol dedicat unei proceduri permanente de esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Mentionam ca esalonarea simplificata a fost gandita ca o alternativa la esalonarea clasica din Codul de procedura fiscala si presupune, potrivit OG nr.11/2021, esalonarea, pe maximum 12 luni, a obligatiilor fiscale principale si accesorii restante, a caror vechime este de cel mult 12 luni anterioare datei depunerii cererii si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, administrate de organul fiscal central.

Este important de mentionat faptul ca, in OG 11/2021 este prevazut faptul ca, in categoria obligatiilor fiscale pentru care nu se acorda esalonarea la plata, sunt incluse si cele care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul OUG nr.181/2020, care, practic, cand acest OG va intra in vigoare, isi vor pierde valabilitatea.

Conform legislatiei actuale, esalonarea simplificata a datoriilor mai poate fi accesata, in baza OUG nr.181/2020, doar pana pe 30 septembrie.

Prin urmare, cererile de esalonare simplificata la plata a datoriilor depuse pana la 30 septembrie vor fi solutionate in baza OUG nr.181/2020.

Incepand cu 1 octombrie 2021, potrivit OG nr. 11/2021, mecanismul va deveni o optiune permanenta pentru datornicii la ANAF, iar cererile de esalonare simplificata la plata vor fi solutionate mai departe in baza prevederilor OG nr.11/2021.

Conform OG nr.11/2021, pentru a beneficia de esalonarea simplificata la plata, debitorul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa depuna o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
 • sa nu se afle in procedura falimentului;
 • sa nu se afle in dizolvare;
 • sa nu inregistreze obligatii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterior datei depunerii cererii si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
 • sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost stinsa, conditia se considera indeplinita.

In plus, in ceea ce priveste regulile mecanismului de esalonare simplificata la plata, debitorul trebuie ca, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sa aiba depuse toate declaratiile fiscale.

Dupa primirea cererii, ANAF elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala si solutioneaza cererea in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, prin decizie de esalonare la plata ori decizie de respingere, dupa caz.

Important! Pe perioada de valabilitate a esalonarii, decizia de esalonare la plata poate fi modificata, de cel mult doua ori, la cererea debitorului, prin includerea altor obligatii fiscale.

Mentionam ca  debitorul are posibilitatea de a renunta la esalonarea la plata pe perioada de valabilitate a acesteia, prin depunerea unei cereri de renuntare la esalonare, caz in care trebuie sa achite obligatiile fiscale ramase din esalonare pana la data la care intervine pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

Pe de o parte, contribuabilii care opteaza pentru esalonarea simplificata a datoriilor trebuie sa achite o dobanda la stat, de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere. Pe de alta parte, contribuabilii scapa de necesitatea constituirii de garantii.

Aceste doua aspecte fac ca esalonarea simplificata sa fie mai accesibila decat esalonarea clasica din Codul de procedura fiscala.

Conditii acces esalonare la plata simplificata:

Pentru a accesa esalonarea la plata simplificata, nu este necesara constituirea de  garantii, insa trebuie indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa depuna o cerere pana la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, se poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
 • sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta, nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. In cazul in care, la data starii de urgenta se inregistreaza astfel de obligatii fiscale restante, acestea trebuie stinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
 • sa nu se afle in procedura falimentului;
 • sa ne se afle in dizolvare;
 • sa fie depuse toate declaratiile fiscale pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
 • sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

ANAF reaminteste contribuabililor, prin intermediul unui comunicat, ca pot beneficia si de anularea unor obligatii bugetare accesorii, aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, daca indeplinesc cumulativ conditiile:

 • toate obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, inclusiv, sa fie stinse pana la data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, data limita de depunere a cererii de anulare a accesoriilor;
 • toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata cuprinse intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv, sa fie stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv.
 • sa fie depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv;
 • sa depuna cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute mai sus, dar nu mai tarziu de data de 31 ianuarie 2022, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

Atat cererea privind esalonarea la plata simplificata, cat si cererea de anulare a accesoriilor, se pot transmite organului fiscal si electronic, prin Spatiul Privat Virtual.

Modelul de cerere de acordare a esalonarii la plata (OUG 181/2020) poate fi regasita la urmatorul link:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf

Baza legala:

 • anaf.ro
 • OG 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale;
 • Ordonanta de urgenta 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene.