Propuneri privind modificarea regimului fiscal al ajustărilor pentru creanțe neîncasate

Ministerul de Finanțe propune printr-un proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicat pe site spre consultare, abrogarea modificării privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, prevăzută prin Legea nr.296/2020, începând cu 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului bugetar.

Însă, având în vedere creșterea volumului creanțelor neîncasate ca efect negativ al pandemiei COVID-19, propune prin proiectul de act normativ, majorarea limitei de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, prevăzută la art.26 alin.(1) lit.(c), de la 30% la 50%, începând cu 1 ianuarie 2022.