Modificarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice

În Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021 a fost publicat Ordinul nr. 1251 al ANAF privind modificarea și completarea OPANAF nr.2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Astfel, OPANAF nr.2862/2019 este completat cu prevederi referitoare la atribuțiile organelor fiscale de a stabili din oficiu impozitul anual pe veniturile persoanelor, în situația în care beneficiarii indemnizațiilor lunare  acordate pentru profesioniști, avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, în cazul întreruperii sau încetării activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, reglementate prin OUG nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și cu OUG nr.132/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu și-au îndeplinit obligațiile declarative.

Deși aceste indemnizații nu sunt considerate venituri din desfășurarea activității, beneficiarii lor aveau obligația de a le declara prin Declarația unică în scopul stabilirii obligațiilor fiscale aferente, iar în cazul în care nu au respectat această prevedere, organul fiscal va stabili din oficiu impozitul pe venitul datorat, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, pe baza informațiilor primite de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Prin actul normativ au fost modificate și formularele: „Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” și „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”