Actualizarea formularului 085

In contextul noilor reguli de TVA privind comertul electronic aplicabile de la 1 iulie, formularul 085 a fost actualizat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), pentru a putea fi folosit si de catre persoanele impozabile din Romania care opteaza pentru stabilirea locului livrarii in cazul vanzarilor intracomunitare de bunuri la distanta.

Astfel, Ordinul ANAF nr.1254/2021, publicat in Monitorul Oficial nr.788/2021, vizeaza, in scopul acomodarii noilor reguli de TVA care au intrat in vigoare de la 1 iulie in ceea ce priveste comertul electronic, aprobarea unui nou model al formularului 085, denumit “Optiune privind aplicarea/incetarea aplicarii prevederilor art.275 alin.(2) si art.278 alin (5) lit.h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, precum si a continutului si instructiunilor de completare ale acestui formular.

Mai exact, acest ordin al ANAF are la baza prevederile legale recent intrate in vigoare privind extinderea regulilor aplicabile pentru stabilirea locului prestarii serviciilor de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si a serviciilor furnizate pe cale electronica si in cazul stabilirii locului livrarii pentru vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta.

In acest sens, conform modificarilor legislative, persoanele impozabile stabilite in Romania, care presteaza servicii catre persoane neimpozabile stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene sau care expediaza ori transporta bunuri catre un alt stat membru si care au o valoare totala, fara TVA, a operatiunilor, ce nu depaseste, in anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) si nici nu a depasit aceasta suma in cursul anului calendaristic precedent, au dreptul de a opta ca locul livrarii sau prestarii sa fie stabilit in conformitate cu prevederile art. 275 alin. (2) si ale art. 278 alin. (5) lit. h).

Concret, este vorba despre faptul ca aceste firme pot opta:

  • pentru locul in care se afla bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor catre client (art.275, alin.2);

sau

  • pentru locul unde beneficiarul este stabilit, in cazul serviciilor de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si a serviciilor furnizate pe cale electronica (art.278, alin.5, lit.h).

Optiunea respectiva, odata selectata, se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.

Formularul se inregistreaza la registratura organului fiscal central competent si se transmite compartimentului cu atributii in domeniul prelucrarii declaratiilor fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate.

Compartimentul de specialitate verifica pentru fiecare formular (085) corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile prin corelarea datelor de identificare inscrise in formular cu cele existente in registrul contribuabililor.

In cadrul registrului contribuabililor se organizeaza, cu ajutorul sistemului informatic, „Evidenta persoanelor impozabile care au optat pentru aplicarea/incetarea aplicarii prevederilor art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal”.

Aceasta evidenta cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:

  1. denumire persoana impozabila;
  2. cod de inregistrare in scopuri de TVA;
  3. data inregistrarii la organul fiscal competent a formularului prin care persoana impozabila opteaza pentru aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) si art. 278 alin.(5) lit. h) din Codul fiscal;
  4. situatia in care se afla persoana impozabila, respectiv opteaza pentru aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) din Codul fiscal (vanzari intracomunitare de bunuri la distanta) sau pentru aplicarea art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (prestari de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si servicii furnizate pe cale electronica);
  5. data depunerii la organul fiscal competent a formularului prin care persoana impozabila opteaza pentru incetarea aplicarii prevederilor art. 275 alin. (2) si art. 278 alin.(5) lit. h) din Codul fiscal;
  6. situatia in care se afla persoana impozabila, respectiv opteaza pentru incetarea aplicarii prevederilor art.275 alin.(2) din Codul fiscal (vanzari intracomunitare de bunuri la distanta) sau pentru incetarea aplicarii art.278 alin.(5) lit.h) din Codul fiscal (prestari de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si servicii furnizate pe cale electronica).

Dupa prelucrare, formularul se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Dupa primirea formularului (085), avand bifata sectiunea a IV-a, prin care persoanele impozabile opteaza pentru incetarea aplicarii prevederilor art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifica in evidenta daca perioada cuprinsa intre data depunerii acestui formular si data depunerii optiunii de aplicare a acelorasi prevederi legale este mai mare de 2 ani calendaristici.

Persoanele impozabile care depun formularul (085) avand bifata sectiunea a IV-a intr-o perioada mai scurta de 2 ani calendaristici de la data inregistrarii optiunii de aplicare a acestor prevederi sunt notificate de compartimentul de specialitate, in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea formularului, cu privire la faptul ca nu au dreptul, potrivit dispozitiilor art. 2781 alin. (3) din Codul fiscal, sa renunte la aplicarea prevederilor art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

Baza legala:

  • Ordinul ANAF nr.1254/2021 pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (085) ”Optiune privind aplicarea/incetarea aplicarii prevederilor art. 275 alin. (2) si art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”