Speta achizitie servicii de publicitate din SUA – TVA si impozit nerezidenti

Situatie: O societate platitoare de de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA in Romania incheie un contract de achizitie de  servicii de publicitate cu o persoana juridica din SUA.

Prestarea de servicii se face atat in SUA cat si in Romania.

Care este tratamentul TVA pentru aceasta achizitie? Care este tratamentul fiscal referitor la impozitul pe nerezidenti?

 

Solutie:

Pentru inceput, mentionam ca potrivit art. 268 alin. (1) din Codul fiscal, din punctul de vedere al TVA, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. operatiunile care, in sensul art. 270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
  2. locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 si 278;
  3. livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 269 alin. (1), actionand ca atare;
  4. livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 269 alin. (2).

In cazul serviciilor de publicitate/marketing prestate catre persoane impozabile, locul prestarii, din punct de vedere al TVA se determina pe baza regulii generale de la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal:

“(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.”

Intrucat beneficiarul este o persoana impozabila cu sediul activitatii in Romania rezulta ca locul prestarii acestor servicii este in Romania.

Fiind indeplinite cumulativ conditiile de la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal rezulta ca aceste servicii sunt impozabile in Romania din punct de vedere al TVA.

Potrivit art.307 alin. (2) din Codul fiscal TVA este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6).

Prin urmare, pentru serviciile achizitionate de la societatea din SUA, societatea din Romania este obligata sa plateasca TVA in Romania conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal. Avand in vedere ca societatea din RO este inregistrata normal in scopuri de TVA (art. 316) aceasta va efectua taxare inversa. Societatea va declara aceasta achizitie in decontul de TVA (formular 300) la randurile 7 si 22 si in declaratia 394.

Impozit nerezidenti – implicatii:

Conform art. 223 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, serviciile prestate pe teritoriul Romaniei sunt impozabile in Romania. In conditiile in care beneficiarul prezinta certificatul de rezidenta fiscala valabil la momentul realizarii venitului societatea nu va retine impozit intrucat se aplica prevederile art. 7 din conventia dintre Romania si SUA pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit.

Daca beneficiarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau daca impozitul este suportat de catre platitorul de venit societatea din Romania va retine la sursa impozit pe veniturile nerezidentilor aplicand cota de 16%. Impozitul se retine la data platii veniturilor.

Impozitul se declara in formularul 100 pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care este retinut si in declaratia 207 pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator.

Avand in vedere ca serviciile sunt prestate si in Romania societatea trebuie sa inregistreze contractul prin formularul 017 conform art. 8 alin. (8) din Codul fiscal:

(8) Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si persoanele juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se vor avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).’

– Conventia de evitare a dublei impuneri dintre Romania si SUA.