Noi obligatii pentru persoanele juridice straine-reglementari contabile

Ordinul MFP nr.762 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr.697 din data de 14 iulie 2021, se adreseaza acelor persoane raportoare ce au o structura organizatorica ce presupune o legatura cu tara noastra, dar in acelasi timp si o structura organizatorica existenta in strainatate.

Potrivit actului normativ, reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 se aplica si pentru:

  • sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
  • persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de legea contabilitatii.

In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr.82/1991, se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.

In acest scop, sediul permanent desemnat procedeaza la insumarea informatiilor corespunzatoare activitatii desfasurate de fiecare sediu permanent.

Se reglementeaza o noua sectiune cu principii si reglementari contabile pentru persoanele juridice straine ce au locul de exercitare a conducerii efective in Romania („Contabilitatea operatiunilor derulate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania”), dintre care amintim:

Informatiile raportate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania corespund intregii activitati desfasurate de acestea, atat in Romania, cat si in strainatate.

Precizam ca in primul exercitiu financiar de aplicare a prezentelor reglementari, persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania raporteaza informatii aferente doar perioadei curente.

In situatia entitatilor care au ales, potrivit legii, un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, situatiile financiare anuale corespunzatoare primului exercitiu financiar de raportare se intocmesc la sfarsitul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2021.

In primul exercitiu financiar de aplicare a prezentelor reglementari, persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania raporteaza informatiile determinate potrivit reglementarilor contabile aplicabile in statul in care au fost infiintate si evaluate utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

Pentru conversia soldurilor elementelor bilantiere, existente la data incheierii exercitiului financiar, se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabil la data incheierii exercitiului financiar al perioadei curente.

Pentru conversia rulajelor corespunzatoare operatiunilor derulate in exercitiul financiar de raportare se foloseste cursul de schimb de la data tranzactiilor. Atunci cand aceasta prevedere nu poate fi aplicata, se utilizeaza cursul mediu al perioadei de raportare.

Diferenta dintre rezultatul determinat in functie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzactiilor si rezultatul la cursul de inchidere se inregistreaza pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.

Persoanele juridice straine care au avut locul de exercitare a conducerii efective in Romania si, dupa o perioada de intrerupere a acestui statut mai mare de 12 luni consecutive, au din nou locul de exercitare a conducerii efective in Romania se considera ca sunt in primul exercitiu financiar de aplicare a prezentelor reglementari.  

Potrivit noilor dispozitii, din al doilea exercitiu financiar de raportare, operatiunile derulate se contabilizeaza conform prezentelor reglementari.

Situatiile financiare anuale prevazute de noua sectiune sunt situatii financiare cu scop special, fiind destinate indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul fiscal. Situatiile financiare anuale sunt insotite de politicile contabile semnificative.

Pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania nu se aplica prevederile referitoare la obligatia de auditare si cele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate, cuprinse in prezentele reglementari.

Avand in vedere informatiile furnizate mai sus, toate aceste situatii financiare au in principal rolul de a identifica elementele cu incidenta fiscala avand in vedere ca societatile straine ce au conducerea efectiva in Romania, respectiv sediile permanente din Romania apartinand unor persoane juridice straine sunt platitoare de impozit pe profit in Romania.

Baza legala:

  • Ordinul MF 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile;
  • Reglementari Contabile din 2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.