AIC prin platforma Emag – tratament fiscal TVA (speta)

Situatie:

O societate ABC SRL primeste o factura, printr-o platforma comerciala (eMag), de la alta societate XYZ din Republica Ceha (cod VIES valid) – colaborator. Factura primita este in lei si cu cota TVA zero.

Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA?

Ce declaratii se depun?

 

Solutie: Avand in vedere datele mentionate mai sus, Emag a actionat ca platforma electronica in care furnizorul XYZ din Cehia a prezentat oferte de vanzare a produselor sale, iar cumparatorul ABC din Romania a lansat comanda de achizitie.

Prin urmare, furnizorul a preluat comanda primita prin platforma, luand in considerare faptul ca beneficiarul din Romania este persoana impozabila in Romania inregistrata in scopuri de TVA in Romania, cu un cod valid de TVA in sistemul VIES.

Astfel, furnizorul din Cehia a considerat ca efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri, scutita de TVA in Cehia deoarece bunurile au fost expediate de pe teritoriul Cehiei, pe teritoriul Romaniei printr-o firma specializata de coletarie/curierat.

In conditiile in care bunurile au fost expediate de pe teritoriul Cehiei pe teritoriul Romaniei, ABC SRL considera operatiunea drept o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania.

Reamintim definitia intracomunitare de bunuri de la art.273 „Achizitiile intracomunitare de bunuri” alin.(1) din Codul fiscal:

„Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. „

In plus, conform art. 276 “Locul achizitiei intracomunitare de bunuri” alin.(1), locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

Prin urmare, pentru achizitia efectuata, ABC SRL aplica regimul de taxare inversa prin utilizarea cotei standard TVA 19% la valoarea facturii primite, chiar daca valoarea bunurilor (baza de impozitare a TVA) este inscrisa in lei.

Valoarea operatiunii se raporteaza, atat prin decontul de TVA cod 300 la randul 5 si 20, cu report la randul 5.1 si 20.1, cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES, cu simbolul A.

Pentru aplicarea acestui tratament fiscal d.p.d.v. al TVA este relevant faptul ca bunurile sunt expediate de pe teritoriul Cehiei, ca furnizorul a actionat in calitate de persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Cehia si ca furnizorul are un cod valid de TVA emis de catre autoritatea fiscala din Cehia, fara a se afla in regimul special de scutire in Cehia, similar prevederilor art. 310 din Codul fiscal aplicabil in Romania.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).