Declarare factura primita cu intarziere de la furnizor (speta)

Situatie: O societate ABC SRL primeste in luna mai 2021 o factura de la un furnizor din luna august 2020, in valoare de 8.000 lei.

Care este tratamentul fiscal si declarativ al acestei facturi?

 

Solutie:

Precizam ca procedura de corectare a erorilor contabile este stabilita la Subsectiunea 2, pct.2.5.5. din OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare:

Potrivit dispozitiilor legale mentionate, erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.

Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

  1. a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
  2. b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.

Mentionam ca erorile din perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata a informatiilor in situatiile financiare anuale.

Conform procedurilor contabile, corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).

Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere.

Precizam ca erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Mentionam ca analiza daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala ori cumulata a elementelor.

Important! Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii.

In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.

In notele explicative la situatiile financiare trebuie prezentate informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

Astfel, inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in negru), in functie de politica contabila si programele informatice utilizate.”

Avand in vedere reglementarile mentionate anterior, daca erorile sunt semnificative, conform prevederilor din manualul de politici si proceduri contabile, aplicabil in cadrul societatii, corectarea acestora se va face pe seama contului 1174.

In cazul in care erorile sunt nesemnificative corectarea erorilor din anii precedenti se va face pe seama contului de venituri, din anul curent.

In notele explicative la situatiile financiare aferente anului 2021, trebuie prezentate informatii cu privire la natura erorilor constatate si perioadele afectate de acestea.

Astfel, societatea ABC SRL va inscrie suma TVA la randul 34 “Regularizari taxa dedusa”, in Decontul de TVA (300).

In D394 facturile primate cu intarziere de la furnizori, se vor raporta in perioada fiscala (luna/trimestrul) in care au fost primite, conform prevederilor din OPANAF nr.3769/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Baza legala:

  • Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul ANAF 3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA;
  • Ordinul ANAF 632/2021 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) ”Decont de taxa pe valoarea adaugata”.