Achizitii servicii electronice – prestator din Marea Britanie (speta)

Situatie:  O societate ABC SRL, platitoare de TVA, primeste servicii de web hosting (gazduire web) de la o societate din Marea Britanie, cu cod valid de TVA.

Care sunt obligatiile declarative ale societatii din Romania si la ce rand in decontul 300 se completeaza operatiunea din Marea Britanie?

 

 

Solutie: Operatiunea reprezinta pentru beneficiarul din Romania o achizitie de servicii electronice pentru care cumparatorul din Romania datoreaza TVA in Romania conform prevederilor art.307 „Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania” alin. (2) din Codul fiscal „Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art.278 alin.(2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2).”

In aceasta situatie, sunt aplicabile prevederile regulii generale de taxare reglementate prin art.278 alin.(2) din Codul fiscal conform carora locul prestarii se considera a fi locul unde este stabilit beneficiarul serviciului respectiv. Suma TVA datorata se determina prin aplicarea cotei de TVA 19% asupra bazei de impozitare determinate in lei prin aplicarea cursului valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre prestator.

Operatiunea economica efectuata reprezinta o achizitie de servicii electronice asa cum sunt definite la pct.28 de la art.266 serviciile furnizate pe cale electronica care includ, in special, serviciile prevazute in Anexa II a Directivei 112 si la art.7 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Spre deosebire de aceleasi operatiuni efectuate anterior anului 2021, operatiunea nu mai reprezinta pentru beneficiarul din Romania o achizitie intracomunitara de servicii care se raporteaza prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu simbolul S, ci o achizitie de servicii prestate de catre o persoana impozabila cu sediul activitatii economice intr-un stat tert.

Aceste servicii sunt taxabile in Romania prin aplicarea regimului de taxare inversa prin formula contabila 4426 = 4427.

 

Este important de remarcat faptul ca, in anul 2021, se aplica aceeasi regula B2B (business to business) aplicata in anul 2020, locul prestarii fiind locul unde serviciul respectiv este consumat.

 

Diferenta fata de anul 2020 consta in faptul ca in anul 2021 operatiunile respective nu se mai incadreaza in categoria achizitiilor intracomunitare de servicii, motiv pentru care valoarea serviciilor respective nu se mai raporteaza distinct.

In acest caz, valoarea serviciilor primite se raporteaza doar la randul 7 si 22 din decontul de TVA cod 300, fara a se reporta la randurile 7.1 si 22.1, utilizate doar pentru raportarea achizitiilor intracomunitare de servicii.

Aceste operatiuni nu se mai declara nici d.p.d.v. informativ prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu simbolul S, utilizat doar in cazul achizitiilor intracomunitare de servicii.

Mentionam ca incepand cu anul 2021, persoanele impozabile din Marea Britanie nu se mai identifica prin codul de TVA precedat de prefixul GB, ci doar prin codul de inregistrare fiscala.

Prefixul GB era utilizat anterior anului 2021 doar pentru identificarea in sistemul VIES a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Marea Britanie ca stat membru care a emis codul de TVA conform cerintelor Uniunii Europene.

Din 2021 persoanele impozabile din Marea Britanie au fost excluse din sistemul VIES, prefixul GB fiind eliminat.

Insa, avand in vedere ca achizitia serviciilor respective reprezinta operatiune taxabila in Romania conform prevederilor Codului fiscal din Romania, valoarea acesteia trebuie raportata prin declaratia informativa cod 394 in cartusul F alocat operatiunilor desfasurate cu persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).