Societate cu cod de TVA anulat din oficiu si depasire plafon (speta)

Situatie: O societate ABC SRL are codul de TVA anulat de ANAF conform art.316 alin.(11), lit.h) si depaseste plafonul de 300.000 la sfarsitul lunii martie 2021.

Care sunt efectele fiscale in aceasta situatise?

 

Solutie:

In aceasta situatie nu este relevant faptul ca societatea a depasit plafonul de 300.000 lei la sfarsitul lunii martie. Societatea detine cod de TVA , insa acesta este anulat.

Primul pas este ca societatea ABC sa faca demersuri de recuperare a codului de TVA prin remedierea cauzelor care au condus la anularea codului de TVA.

In conditiile in care organul fiscal a dispus anularea codului de TVA al societatii, atunci exista obligatia depunerii ultimului decont de TVA (indiferent care este perioada fiscala a firmei) pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata aceasta decizie de anulare a TVA.

Conform prevederilor de la art.11 alin. (8) si (9) din Codul fiscal:

(8) Persoanele impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art.316 alin.(11) lit.c) – e) si lit.h), nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supuse obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VII, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316 alin. (12), pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi in care inscriu distinct taxa pe valoarea adaugata colectata in perioada respectiva, care nu se inregistreaza in decontul de taxa depus conform art. 323.

(9) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) – e) si lit. h) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achizitionat bunuri si/sau servicii in perioada in care furnizorul/prestatorul a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat isi exercita dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (8), prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrarea furnizorului/prestatorului sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.

Astfel, avand codul de TVA anulat, societatea nu are dreptul de deducere a cheltuielilor privind TVA pentru achizitiile realizate, si mai mult decat atat, va avea obligatia de a plati TVA colectata la bugetul de stat. TVA colectata va trebui declarata la organul fiscal competent prin intermediul formularului 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat” .

Este important de mentionat faptul ca, in momentul reinregistrarii in scopuri de TVA firma va avea dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea taxei in primul decont de TVA depus dupa reinregistrare sau intr-un decont ulterior (chiar daca factura nu cuprinde codul de TVA).

Asa cum am specificat anterior, in perioada in care codul de TVA este anulat din oficiu, societatea nu isi poate exercita dreptul de deducere, nici pentru TVA deductibila, neexigibila, in sold, dar nici pentru TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate dupa anularea codului de TVA.

In perioada in care codul de TVA este anulat, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, va trebui evidentiata distinct TVA colectata care nu se inregistreaza in decontul de TVA.

Astfel ,societatea nu mai poate depune decontul de TVA cod 300, prin care sa raporteze suma TVA deductibila, dar nici sa efectueze decontarea cu bugetul de stat prin plata diferentei dintre TVA colectata si TVA deductibila.

 Mai mult decat atat, societatea respectiva nu mai poate utiliza conturile de TVA 4426, 4427, 4428, 4423, 4424, ci numai contul 446 pentru inregistrarea sumei TVA colectate pentru operatiuni taxabile, datorate bugetului de stat, raportate prin formularul cod 311.

Pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, in perioada in care societatea are codul de TVA anulat, aceasta trebuie sa emita facturi beneficiarilor, chiar daca acestia nu beneficiaza de deducerea TVA.

Dupa reinregistrarea societatii in scop de TVA, societatea va emite facturi cu semnul minus si cu semnul plus pentru beneficiari, urmand ca acestia sa-si exercite dreptul de deducere al TVA, in baza acestor facturi.

 

Reactivarea codului de TVA:

 

Potrivit art.92 alin.(5) din Codul de procedura, contribuabilul/platitorul declarat inactiv conform alin. (1) lit. a), d) – g) se reactiveaza daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

  1. a) isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege;
  2. b) nu inregistreaza obligatii fiscale restante.

 

Este important de precizat faptul ca inscrierea in Registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati se face de catre organul fiscal central emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii.

Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul mentionat.

Astfel, reactivarea societatii si dobandirea codului de TVA consta in parcurgerea etapelor constand in remedierea cauzelor care au dus la anularea codului de TVA.

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
  • anaf.ro