Modificari privind aranjamentele transfrontaliere

Legea nr.123/2021 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial nr.476 din data de 7 mai 2021, cu aplicabilitate din data de 10 mai 2021.

Conform actului normativ recent aprobat, in cazul in care exista mai multi intermediari, obligatia de raportare a informatiilor cu privire la aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportarii revine tuturor intermediarilor implicati in acelasi aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii.

Oricare dintre intermediarii implicati in acelasi aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii poate fi exonerat de la obligatia de raportare catre ANAF daca detine dovezi concludente, din care sa rezulte dincolo de orice dubiu, ca informatiile au fost deja raportate catre ANAF sau catre autoritatea competenta dintr-un alt stat membru de un alt intermediar.

Sunt exonerati de la indeplinirea obligatiei de raportare contribuabilii relevanti care detin dovezi concludente din care rezulta dincolo de orice dubiu ca informatiile au fost deja raportate catre ANAF sau catre autoritatea competenta dintr-un alt stat membru de un alt contribuabil relevant.

Reamintim faptul ca, potrivit Codului de Procedura Fiscala (CPF), aranjamentul transfrontalier este un aranjament care implica fie mai mult de un stat membru, fie un stat membru si o tara terta, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:

 1. nu toti participantii la aranjament sunt rezidenti in scopuri fiscale in aceeasi jurisdictie;
 2. unul sau mai multi participanti la aranjament au in acelasi timp rezidenta fiscala in mai mult de o jurisdictie;
 3. unul sau mai multi participanti la aranjament desfasoara o activitate economica in alta jurisdictie prin intermediul unui sediu permanent situat in jurisdictia respectiva, iar aranjamentul constituie totalitatea sau o parte a activitatii acelui sediu permanent;
 4. unul sau mai multi participanti la aranjament desfasoara o activitate economica intr-o alta jurisdictie fara a avea rezidenta fiscala sau fara a institui un sediu permanent in acea jurisdictie;
 5. un astfel de aranjament are un posibil impact asupra schimbului automat de informatii sau asupra identificarii beneficiarilor reali.

 

Un aranjament transfrontalier care face obiectul raportarii se refera la orice aranjament transfrontalier care cuprinde cel putin unul dintre semnele distinctive stabilite in anexa nr.4 din Codul de Procedura Fiscala.

Un semn distinctiv reprezinta o caracteristica sau insusire a unui aranjament transfrontalier care prezinta un indiciu al unui potential risc de evitare a obligatiilor fiscale, astfel cum este prevazut in anexa nr.4 din CPF.

 

Categorii de semne distinctive ale aranjamentelor transfrontaliere – modificari:

 

a. Semne distinctive specifice legate de testul beneficiului principal

 

Un aranjament transfrontalier prin care un participant la aranjamentul respectiv ia masuri artificiale care constau in achizitionarea unei societati care inregistreaza pierderi, intreruperea activitatii principale a respectivei societati si utilizarea pierderilor societatii pentru a reduce obligatiile fiscale, inclusiv prin intermediul unui transfer al acestor pierderi catre o alta jurisdictie sau prin accelerarea utilizarii acestor pierderi

Vechea prevedere, „un aranjament transfrontalier prin care un participant la aranjamentul respectiv ia masuri artificiale, prin aceasta intelegand inclusiv tranzactii transfrontaliere artificiale definite conform art.11 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care constau in achizitionarea unei societati care inregistreaza pierderi, intreruperea activitatii principale a respectivei societati si utilizarea pierderilor societatii pentru a reduce obligatiile fiscale, inclusiv prin intermediul unui transfer al acestor pierderi catre o alta jurisdictie sau prin accelerarea utilizarii acestor pierderi”.

Un aranjament transfrontalier care include tranzactii circulare care au ca rezultat un carusel de fonduri (round-tripping of funds), anume prin implicarea unor entitati interpuse fara alt scop comercial primar sau prin tranzactii care se compenseaza ori se anuleaza reciproc sau care au alte caracteristici similare.

Vechea prevedere: „Un aranjament transfrontalier care include tranzactii circulare care au ca rezultat spalarea banilor, anume prin implicarea unor entitati interpuse fara alt scop comercial primar sau prin tranzactii care se compenseaza ori se anuleaza reciproc sau care au alte caracteristici similare”.

 

b. Semne distinctive specifice asociate tranzactiilor transfrontaliere

 

Un aranjament transfrontalier care implica plati transfrontaliere deductibile efectuate intre doua sau mai multe intreprinderi asociate, in cazul in care este prezenta cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 1. destinatarul nu este rezident fiscal in nicio jurisdictie;
 2. cu toate ca destinatarul este rezident fiscal intr-o jurisdictie, acea jurisdictie:

 

(i) nu impune un impozit pe profit sau impune un impozit pe profit la o cota egala cu zero ori mai mica de 1%; sau

(ii) este inclusa intr-o lista de jurisdictii ale unor tari terte care au fost evaluate de statele membre, in mod colectiv sau in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, si au fost calificate ca fiind necooperante;

 1. plata beneficiaza de o scutire integrala de impozit in jurisdictia in care destinatarul este rezident fiscal;
 2. plata beneficiaza de un regim fiscal preferential in jurisdictia in care destinatarul este rezident fiscal.

 

Vechea prevedere: Un aranjament transfrontalier care implica plati transfrontaliere deductibile efectuate intre doua sau mai multe intreprinderi asociate, in cazul in care este prezenta cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 1. destinatarul nu este rezident fiscal in nicio jurisdictie;
 2. cu toate ca destinatarul este rezident fiscal intr-o jurisdictie, acea jurisdictie nu impune un impozit pe profit, impune un impozit pe profit la o cota egala cu zero ori mai mica de 1% sau este inclusa intr-o lista de jurisdictii ale unor tari terte care au fost evaluate de statele membre, in mod colectiv sau in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, si au fost calificate ca fiind necooperante;

 

 1. plata beneficiaza de o scutire integrala de impozit in jurisdictia in care destinatarul este rezident fiscal;
 2. plata beneficiaza de un regim fiscal preferential in jurisdictia in care destinatarul este rezident fiscal.

c. Semne distinctive specifice privind preturile de transfer

 

Un aranjament transfrontalier care implica transferul de active necorporale greu de evaluat, potrivit intelesului atribuit acestei notiuni de Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un aranjament transfrontalier care implica un transfer transfrontalier de functii si/sau riscuri si/sau de active in interiorul unui grup, daca profiturile anuale preconizate, determinate inainte de a calcula impactul dobanzilor si a impozitelor asupra acestora (EBIT), pentru perioada de 3 ani ulterioara transferului, de catre entitatea/entitatile […] care efectueaza transferul, sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de catre aceasta entitate/aceste entitati care efectueaza transferul, daca transferul nu ar fi avut loc.

Vechea prevedere: „Un aranjament transfrontalier care implica un transfer transfrontalier de functii si/sau riscuri si/sau de active in interiorul unui grup, daca veniturile anuale preconizate, determinate inainte de a calcula impactul dobanzilor si a impozitelor asupra acestora (EBIT), in perioada de 3 ani ulterioara transferului, de catre entitatea/entitatile intre care se realizeaza transferul, sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de catre aceasta entitate/aceste entitati care efectueaza transferul […] daca transferul nu ar fi avut loc”.

 

 

Baza legala:

 • Codul de Procedura Fiscala din 2015 (Legea nr.207/2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OG 5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Legea 123/2021 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.