Noi reglementari in domeniul relatiilor de munca

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr.474 din data de 6 mai 2021.

Documentul mentionat prevede ca in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a OUG 36, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Modificari legate de semnarea actelor din domeniul relatiilor de munca:

 

Reamintim ca potrivit art.16, alin.(1) din Codul Muncii, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

 

In noile reglementari, recent publicate, se precizeaza faptul ca partile pot opta sa utilizeze la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract, dupa caz, semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului.

 

Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului individual de munca, in conditiile stabilite prin regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, potrivit legii.

Contractele individuale de munca si actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, precum si inscrisurile/documentele din domeniul relatiilor de munca se arhiveaza de catre angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata, si vor fi puse la dispozitia organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Forma scrisa a inscrisurilor cerute de prezenta lege se considera indeplinita si daca inscrisul este intocmit in forma electronica si este semnat cu semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, in conditiile legii.

 

In raporturile angajatorului cu institutiile publice, la intocmirea inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca/securitatii si sanatatii in munca, angajatorul poate utiliza semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat.

 

Angajatorul nu poate obliga persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul sa utilizeze semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului, la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract sau a altor documente emise in executarea contractului individual de munca, dupa caz.

La incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract sau a altor documente emise in executarea contractului individual de munca, dupa caz, partile trebuie sa utilizeze acelasi tip de semnatura, respectiv semnatura olografa sau semnatura electronica avansata sau calificata, insotita de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat.

 

Modificari legate de telemunca:

 

OUG nr.36/2021 a venit cu o serie de modificari importante la regulile telemuncii, care sunt incluse in Legea 81/2018.

 

In noua reglementare, telemunca este definita ca fiind “forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor”.

Activitatea de telemunca poate fi folosita atuci cand a fost agreata de ambele parti (angajator si telesalariat) si a fost prevazuta, in mod expres, in contractul individual de munca (odata cu incheierea acestuia, pentru personalul nou angajat) sau intr-un act aditional la contractul individual de munca existent (pentru ceilalti angajati).

Este important de mentionat faptul ca, pana recent, in lege, la definitia telemuncii era prevazuta conditia ca, cel putin o zi pe luna, activitatea sa se desfasoare in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

O alta modificare se refera la conditiile in care angajatorul poate sa verifice activitatea salariatului prin introducerea prevederii ca aceasta activitate sa se desfasoare prin mijloace electronice.

Astfel, angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului in principal prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii.

OUG 36/2021 abroga prevederea ca in CIM de telemunca trebuie sa existe prevederea expresa referitoare la locul/locurile desfasurarii activitatii de telemunca, convenite de parti.

In plus, se elimina conditia ca telesalariatii sa fie prezenti cel putin o zi pe luna la sediul angajatorului. Activitatea acestora va putea fi verificata online sau telefonic.

 

Mentionam ca se completeaza prevederile privind modul de asigurare a instructajului SSM (securitate si sanatate in munca).

Conform noilor prevederi, angajatorul are obligatia sa asigure conditii pentru ca telesalariatul sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de munca, la introducerea oricarei noi proceduri de lucru.

 

Un alt aspect important se refera la faptul ca se completeaza lista obligatiilor pe care le are salariatul in telemunca cu o noua obligatie: confidentialitatea datelor.

Prin urmare, salariatul aflat in telemunca trebuie sa respecte si sa asigure confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in timpul desfasurarii activitatii de telemunca.

Baza legala:

  • Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca;

  • Codul Muncii din 2003 (Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Ordonanta urgenta 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate, insotite de marca temporala electronica sau marca temporala electronica calificata si sigiliul electronic calificat al angajatorului in domeniul relatiilor de munca, si pentru modificarea si completarea unor acte normative.