Diurna acordata unui director cu mandat – tratament fiscal (speta)

Situatie:

Un director, cu contract de mandat face deplasari in tara, in interes de firma. Ce tratament fiscal are diurna acordata acestuia?

Solutie:

Diurna este un drept al salariatilor cuvenit pe durata delegarii/detasarii asa cum se prevede in art. 44 alin.(2) si art. 46 alin.(4) din Codul muncii.

De asemenea, Codul fiscal stabileste tratamentul fiscal al diurnei administratorilor si directorilor in mod similar salariatilor, insa nu si pentru asociati.

Astfel, art.76 alin.(4) lit.j) din Codul fiscal prevede ca nu reprezinta venit impozabil, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurariiactivitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin.(2) lit. m), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

 

Plafonul prevazut la alin. (2) lit. m) este urmatorul:

  1. in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
  2. in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

 

 Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii.

 

Astfel cum se poate observa in dispozitiile legale mentionate, diurna si orice alte sume de aceeasi natura  trebuie sa se incadreze in plafonul de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice pentru a nu se impozita, cu exceptia cheltuielilor de transport si cazare. La sume de aceeasi natura se poate incadra masa servita de director.

 

Avand in vedere cele specificate anterior, directorul poate beneficia:

  • fie de diurna si masa neimpozabile astfel incat cumulate cele doua sa se incadreze in limita de 2,5 ori nivelul stabilit penru institutii publice;
  • fie doar de diurna neimpozabila in limita de 2,5 ori nivelul stabilit penru institutii publice;
  • fie doar de masa neimpozabila in limita de de 2,5 ori nivelul stabilit penru institutii publice.

 

Sumele care depasc limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice reprezinta venit impozabil si taxabil cu contributii sociale.

Totodata textul citat prevede ca diurna si orice alte sume de aceeasi natura sunt neimpozabile limita a 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice, astfel cum este prevazut in raportul juridic.

 

Prin urmare, alegerea uneia dintre modalitatile de mai sus trebuie sa fie expres prevazuta in contractul de management.

 

Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuiala angajatorului cu masa/diurna directorului este deductibila integral in baza art.25 alin.(2) din Codul fiscal.

 

Conform art.25 alin.(2) din Codul fiscal, cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin.(3) si (4). Astfel, textul prevede ca sunt cheltuieli deductibile cheltuielile cu salariile definite potrivit tilului IV iar la art.76 alin.(4) lit.j) din Codul fiscal sunt mentionate diurna si orice alte sume de aceeasi natura.

 

Taxa pe valoare adaugata este deductibila pentru achizitiile efectuate in folosul operatiunilor mentionate la art.297 alin.(4) din Codul fiscal. Societatea nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiilor meselor oferite gratuit directorului, intrucat acestea nu sunt utilizate pentru realizarea unor operatiuni dintre cele prevazute de art. 297 din Codul fiscal.

Daca la achizitia acestora se deduce TVA, acordarea meselor este asimilata unei livrari de bunuri efectuata cu plata in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal. In acest caz, conform art.286 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata o constituie pretul de cumparare al produselor iar societatea va emite o autofactura in conformitate cu prevederile art. 319 alin. (8) din Codul fiscal.

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
  • Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.