Achizitii servicii de la o PJ nerezidenta neplatitoare – tratament fiscal (speta)

Situatie: O societate ABC SRL din Romania, neplatitoare de TVA intentioneza sa achizitioneze servicii de la o societate X, neplatitoare de TVA din Ungaria.

Avand in vedere ca ambele societati sunt neplatitoare de TVA, are ABC SRL obligatia de a solicita codul special de TVA si de a declara operatiunile in D390?

 

Solutie: Pentru inceput subliniem faptul ca societatea neplatitoare de TVA din Romania, pentru achizitionarea de servicii de la o societate neplatitoare de TVA din Ungaria, are obligatia de a solicita codul special de taxa inainte de achizitionarea serviciilor.

Desi societatea X (din Ungaria) nu este platitoare de TVA, aceasta are calitatea de persoana impozabila, in sensul art.269 alin.(1) si (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal:

 

(1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

 (2) In sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.”

 

Conform regulii generale de taxare (art.278, alin.2), operatiunea este impozabila in Romania deoarece locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania:

278. (2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.”

 

Astfel, conform art.307 alin.(2) din Codul Fiscal, societatea ABC SRL este si persoana obligata la plata taxei, pentru ca este persoana impozabila,  beneficiara a  prestarii de servicii intracomunitare nefiind aplicabila nici o exceptie de la regula generala:

 

ART. 307 (2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6).”

 

Prin urmare, persoana impozabila neplatitoare de TVA, va solicita un cod special de taxa inaintea primirii serviciilor intracomunitare, prin depunerea formularului 091 „Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii”.

Societatea  se va inregistra in scopuri de TVA conform art.317  alin.(1) pct.c) din Codul fiscal si va primi un cod special de taxa, utilizat numai pentru tranzactiile intracomunitare:

317.(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

  1. c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 307 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective”.

 

In conditiile in care societatea va obtine in viitor un cod de inregistrare normala pentru TVA, in baza art. 316 din Codul fiscal, va trebui sa anuleze codul special de taxa.

 

Mentionam ca factura primita din Ungaria pentru prestarea serviciilor se emite fara TVA, avand in vedere ca ABC SRL comunica furnizorului codul special de taxa, valid pentru VIES.

 Achizitia intracomunitara de servicii va fi inregistrata in jurnalul de cumparari al societatii.

 

Din punct de vedere declarativ, ABC SRL va completa si va depune :

  • formularul D301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” reglementat de OPANAF 592/2016 cu modificari ulterioare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei (exigibilitatea taxei intervine de regula la data emiterii facturii fiscale);
  • factura primita se va declara la Sectiunea 4.1 „Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art.307 alin.(2) din Codul fiscal”
  • plata taxei datorate, prezentata in formularul D301, se va face pana la termenul de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei;
  • formularul D390 VIES „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare reglementat de OPANAF 592/2017 cu modificari, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei.

 

Baza legala:

  • Ordinul ANAF 592/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) ”Decont special de taxa pe valoarea adaugata”
  • Ordinul ANAF 592/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) ”Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).