Ajutor de inmormantare acordat in concediu de crestere copil (speta)

Situatie: Un salariat are contractul de munca suspendat pentru concediu crestere copil si intervine un deces in familie. Poate angajatorul sa-i acorde un ajutor de inmormantare in perioada de CCC?

 

Solutie:

 

Conform Codului Muncii republicat, art.51, alin.(1) lit.a), contractul individual de munca (CIM) poate fi suspendat din initiativa salariatului, in situatia concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani.

Conform art.49 alin.(2) – (3) din Codul muncii, suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prevazute mai sus, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

 

Pe de alta parte, OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.16 alin.(2) lit.i) ca dreptul la indemnizatiile pentru cresterea copilului prevazute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 si art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

 

Coform art.16, alin.(3), lit.a), prin exceptie de la prevederile alin.(2) lit.i), plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitați in perioada de concediu.

 

In ceea ce priveste ajutorul de inmormantare, potrivit art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern.

 

Acest tip de ajutor nu se cuprinde nici in baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, a contributiei de asigurari sociale de sanatate si nici in baza lunara de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca (art.142 lit.b), art.157 alin.(2) si art.220^4 alin.(2) din Codul fiscal).

 

Reamintim ca pana la modificarea Codului fiscal prin OUG nr.13/2021, Codul fiscal facea trimitere la contractul de munca, nu si la regulamentul intern, iar prin contractul de munca intelegem contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca. Incepand cu data de 1 martie 2021, Codul fiscal face trimitere si la regulamentul intern.

 

Prin urmare, angajatorul poate acorda ajutor de inmormantare salariatului care are contractul de munca suspendat daca acordarea acestui drept este prevazut prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca sau prin regulamentul intern.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).