Acordarea liberelor platite pentru parinti

Regulile in functie de care salariatii parinti pot primi libere platite de la angajatori, in contextul epidemiei de coronavirus, au fost modificate de mai multe ori de la aparitia OUG 147/2020 si pana in prezent.

Cele mai recente modificari la OUG 147/2020, aplicabile de la inceputul lunii aprilie, au fost introduse prin Legea 59/2021.

Subliniem faptul ca noul act normativ a modificat regulile in asa fel incat zilele libere sa poata fi acordate indiferent ce scenariu de functionare a unitatilor de invatamant este valabil la un moment dat.

 

Unul dintre parinti poate cere libere angajatorului, pentru a-si supaveghea copilul in varsta de pana la 12 ani (sau 26 de ani, in cazul copilului cu dizabilitati), daca se limiteaza sau suspenda activitatile didactice ce presupun prezenta fizica a copiilor in scoli si in gradinite. Acest lucru se poate intampla fie in urma unei anchete epidemiologice, fie in urma hotararilor comitetelor teritoriale pentru situatii de urgenta. Liberele platite se acorda obligatoriu. Libere nu se acorda, printre altele, daca unul dintre parinti poate munci la distanta (munca la domiciliu sau telemunca), este in concediul de crestere a copilului, in concediu de odihna, in concediu fara plata sau in somaj tehnic.

Conform noilor modificari, dreptul la zile libere platite acopera intreaga perioada in care cursurile fizice sunt limitate sau suspendate.

De zile libere platite parintii vor putea beneficia pana la sfarsitul anului scolar, cu exceptia vacantelor si doar daca va fi suspendata prezenta fizica in unitatile de invatamant.

Potrivit legii 59/2021, in cazul familiilor monoparentale, parintele nu mai este obligat sa prezinte declaratia din partea ceiluilalt parinte ca nu a solicitat zile libere atunci cand cere angajatorului acest drept.

De asemenea, daca pana acum, potrivit OUG 147/2020, angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiau de zile libere, acum, potrivit noilor modificari, acesti angajati beneficiaza de zilele libere la cerere, dar numai cu aprobarea angajatorului.

In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in unul dintre domeniile sus numite, doar unul dintre acestia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, in cazul in care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, acesta are dreptul la majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza.

Documente necesare:

In afara de cerere, parintii mai trebuie sa depuna la angajator o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, o copie a certificatului de nastere al copilului si, daca este cazul, o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani.

Precizam ca modelele cererii si declaratiei sunt disponibile in Ordinul Ministerului Muncii 1375/2020.

 

Indemnizatia acordata parintilor:

Potrivit dispozitiilor legale, indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar cel mult corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut in vigoare.

Indemnizatia este suportata initial din banii angajatorului si se recupereaza ulterior, de pe o luna pe alta.

 

Pentru indemnizatia acordata se datoreaza urmatoarele obligatii:

 • impozit pe venit ( 10%),

 • contributia la pensii – CAS (25%),

 • contributia la sanatate – CASS (10%) si

 • contributia la munca – CAM (2,25%).

 

Taxele se declara lunar prin formularul 112.

Pentru decontare, angajatorul depune o cerere la Agentia Teritoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), impreuna cu urmatoarele documente justificative:

 1. lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura (modelul la sfarsitul tematicii);

 2. copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;

 3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………….., legitimat/legitimata cu CI/BI seria ……. nr. ….., eliberata/eliberat de …………… la data de …………, CNP ……………., in calitate de reprezentant legal al angajatorului …………., avand CUI ……………., cu sediul social in localitatea …………………… str. …………….. nr. ….., judetul ……………/municipiul ………………., sectorul ….., telefon …………, fax ………………, e-mail ………………., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ………………………………….

Semnatura …………………….

Data ……………………

 

 1. dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorie pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Documentele se transmit electronic sau in format tiparit in cel mult 30 de zile de la data la care angajatorul a platit taxele aferente indemnizatiei.

Procedura si modelele documentelor sunt prevazute in Ordinul Agentiei Nationale de Munca 593/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 836 din data de 11 septembrie 2020.

Decontarea acopera atat indemnizatia neta a parintelui, cat si taxele aferente.

Decontarea se face efectiv in 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si a documentelor justificative.

Conform OUG 147/2020, angajatorii risca o amenda intre 1.000 si 2.000 de lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea liberelor. In total, inspectorii muncii pot aplica o amenda de pana la 20.000 de lei.

Mentionam ca liberele platite pentru parinti se mai pot acorda in baza Legii 19/2020, insa acest act normativ se refera la suspendarea cursurilor sau inchiderea temporara a unitatilor de invatamant din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate de autoritati. Daca OUG 147/2020 se aplica doar cat tine epidemia de coronavirus, Legea 19/2020 a fost data pentru a se aplica pe termen nedeterminat.

Baza legala:

 • Ordinul MMPS nr.1375/2020 pentru aprobarea modelelor cererii si declaratiei pe propria raspundere prevazute la art.2 alin.(3) din OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2;

 • Legea 59/2021 privind aprobarea OUG nr.182/2020 pentru completarea OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;

 • OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.