Modificarea decontului de tva pentru grupul fiscal unic

Ca urmare a modificării decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300) prin Ordinul nr.632/2021 publicat în Monitorul Oficial nr.464 din data de 4 mai 2021, a fost introdusă o casetă în scopul bifării, în situația îndeplinirii de către reprezentantul grupului fiscal unic a obligației de depunere a decontului consolidat de taxă, pentru grupul fiscal constituit potrivit art. 269 alin.(9) din Codul fiscal. Caseta nu se bifează în situația depunerii de către reprezentantul grupului fiscal a decontului de TVA pentru activitatea proprie.

De asemenea, prin actul normativ menționat, a fost modificată Secțiunea ”Regularizări conform art.303 din Codul fiscal” din Instrucțiunile pentru completarea și depunerea formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată”, în sensul că la rândul 40 nu  se  preiau  sumele  reprezentând  TVA  care,  la  data depunerii  decontului,  nu  sunt  considerate  restanțe  conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație.