”Înștiințare pentru discuția finală” în procedura de verificare a situației fiscale personale

ANAF propune modificarea și completarea OPANAF nr.2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, prin introducerea unui nou formular ”Înștiințare pentru discuția finală” a persoanei verificate, în vederea respectării prevederilor art.145 alin.(3) și (4) din Legea nr.207 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul de a-i acorda persoanei verificate, posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, precum și precizarea de noi reguli cu privire la îndeplinirea audierii.