Modificarea Legii contabilității nr.82/1991

Ministerul de Finanțe intenționează armonizarea reglementărilor contabile cu modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr.296/2020, în sensul cuprinderii în sfera prevederilor legii contabilității a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, prin menționarea expresă a acestor categorii de entități în aria de aplicabilitate a Legii contabilității nr.82/1991, așa cum rezultă din proiectul supus consultării publice pe site la rubrica Transparență decizională.