Propunere de modificare a prevederilor privind stabilirea ponderii cifrei de afaceri din activitatea de construcții

Ministerul de Finanțe intenționează clarificarea prin modificarea prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare, a modului de determinarea a ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în sensul că indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României.