Eliminarea limitei de 30% la deducerea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor amânată până la 1 ianuarie 2022

Prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat art.26 alineatul (1), partea dispozitivă a literei (c), prin eliminarea limitei procentuale de 30% din valoarea creanțelor depreciate, la deducerea ajustărilor constituite pentru depreciere, în cazul creanțelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
  2. nu sunt garantate de altă persoană;
  3. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului.

Prin art.XVIII din Ordonanța de urgenta nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificările aduse art.26 alin.(1) lit.(c) intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.