Regimul fiscal al tichetelor cadou începând cu 1 ianuarie 2021

Prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, articolul 114 alin.(2) din Codul fiscal a fost completat cu litera (n) conform căreia sunt considerate venituri din alte surse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate. Evidența nominală trebuie să cuprindă, cel puțin, informații referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului și valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.

Tichetele cadou sunt impozitate cu cota de 10% asupra venitului brut, prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri.

Reamintim că, potrivit art.115 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare, orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.